PL EN


2011 | 2/2011 (32) | 154-171
Article title

Sprzedawcy bezpośredni jako przedsiębiorcy transnarodowi - przypadki Amway i Mary Kay Cosmetics

Content
Title variants
EN
Direct selling distributors as transnational entrepreneurs - the case of Amway and Mary Kay Cosmetics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji przedsiębiorcy transnarodowego, powiązań transnarodowych i przekazów społecznych jako użytecznych ram dla opisu działań osób współpracujących z organizacjami marketingu wielopoziomowego. Na przykładzie fragmentów dwóch narracji życiowych - Beaty z Chicago i Pawła z Toronto - pokazano, jak migranci w warunkach uogólnionej niepewności wykorzystują swój kapitał społeczny, szczególnie więzi z osobami w kraju pochodzenia, w celach biznesowych. Sama transnarodowa działalność biznesowa, obok korzyści ekonomicznych, służy również podtrzymywaniu więzi z rodziną i znajomymi w kraju. Artykuł bazuje na materiałach z badań etnograficznych przeprowadzonych wśród sprzedawców bezpośrednich organizacji Amway i Mary Kay Cosmetics.
EN
The aim of the article is to present concepts of transnational connections and transnational entrepreneurs as a useful analytical frame for description of actions of direct sellers engaged in a multi-level marketing. The two presented narratives - about Beata from Chicago and Piotr from Toronto - show how migrants faced with generalized uncertainty use their social capital - especially connections with people residing in the country of origin - for business purposes. For those entrepreneurs transnational business operations, apart from an economic value, are the means for strengthening family and social ties. The article is based on findings from an ethnographic research that was conducted among Amway and Mary Kay direct sellers.
Keywords
Year
Issue
Pages
154-171
Physical description
Dates
issued
2011-05-30
Contributors
References
 • Anonim 2004. Spojrzenie w przeszłość, spojrzenie w przyszłość. Amagram, nr 104, s. 4.
 • Applbaum, K. 2000. Crossing Borders: Globalization as Myth and Charter in American Transnational Consumer Marketing. American Ethnologist, nr 2 (27), s. 257–282.
 • Berke, D.L. 2003. Coming Home Again: The Challenges and Rewards of Home-Based Self-Employment. Journal of Family Issues, nr 24, s. 513–546.
 • Biggart, N. 1990. Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America, Chicago: University of Chicago Press.
 • Blanc, C.S., Schiller, N.G. i L.G. Basch. 1994. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States, Gordon and Breach Science Publishers.
 • Clifford, J. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Falzon, M.A. 2009. Multi-sited ethnography: theory, praxis and locality in contemporary research, Farnham: Ashgate Publishing.
 • Grzeszczyk, E. 2003. Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Hammersley, M. i P. Atkinson. 2000. Metody bada􀃱 terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Hannerz, U. 2006. Powi􀃈zania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hatch, M.J. 2002. Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jemielniak, D. 2008. Praca oparta na wiedzy: praca w przedsi􀃚biorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Warszawa: WAiP.
 • Kearney, M. 1995. The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism. Annual Review of Anthropology, nr 24, s. 547–565.
 • Kostera, M. 2005. Antropologia organizacji: metodologia bada􀃱 terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koźmiński, A.K. 2004. Zarz􀃈dzanie w warunkach niepewno􀄂ci, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lan, P-C. 2002. Networking Capitalism: Network Construction and Control Effects in Direct Selling. The Sociological Quarterly, nr 2 (43), s. 165–184.
 • Leidner, R. 1993. Fast Food, Fast Talk: Service Work and the Routinization of Everyday Life, Berkeley: University of California Press.
 • Levitt, P. 2001. The Transnational Villagers, Berkeley: University of California.
 • Marcus, G. 1995. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, nr 1 (24), s. 95–117.
 • Marcus, G. 2003. Użyteczność kategorii uczestnictwa w zmieniających się kontekstach badań terenowych, w: D. Wolska i M. Brocki (red.) Clifford Geertz – lektura lokalna, s. 139–154. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Olszewska, J. i W. Olszewski 1996. Diamentowa Kolia. Amagram, nr 28, s. 7.
 • Peterson, R.A. i T.R. Wotruba 1996. What Is Direct Selling? Definition, Perspectives, and Research Agenda. Journal of Personal Selling & Sales Management, nr 16, s 1–16.
 • Portes, A. 1997. Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities, Oxford: University of Oxford.
 • Portes, A., Guarnizo, L.E. i W.J. Haller 2002. Transnational Entrepreneurs: An Alternative Form of Immigrant Economic Adaptation. American Sociological Review, nr 2 (67), s. 278–298.
 • Pratt, M.G. 2000. The Good, the Bad, and the Ambivalent: Managing Identification among Amway Distributors. Administrative Science Quarterly, nr 3 (45), s. 456–493.
 • Pratt, M.G. i C.K. Barnett 1997. Emotions and Unlearning in Amway Recruiting Techniques: Promoting Change through “Safe” Ambivalence. Management Learning, nr 1 (28), s. 65–88. Rada Zarządzająca Amway 1995. Światowa skala. Amagram, nr 27.
 • Sanjek, R. 1990. Fieldnotes, Ithaca: Cornell University Press.
 • Taras, E. i J. Taras 1996. Diamentowa Kolia. Amagram, nr 28.
 • Vertovec, S. 2002. Transnational Networks and Skilled Labour Migration, Oxford: University of Oxford. Transnational Communities Programme.
 • Wilson, A. 1999. The Empire of Direct Sales and the Making of Thai Entrepreneurs. Critique of Anthropology, nr 4 (19), s. 401–422.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82130baf-d058-4f60-8d23-2175f6c7d493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.