PL EN


Journal
2013 | 4 | 515–524
Article title

Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych

Content
Title variants
EN
Evaluation of osteoporosis fracture risk
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proces demograficznego starzenia się społeczeństw przebiega z coraz większą intensywnością. Związany jest on między innymi ze wzrostem średniej długości trwania życia ludzkiego. Jednakże jedną z konsekwencji długowieczności jest występowanie schorzeń, których ryzyko wzrasta z wiekiem. Do grupy takich schorzeń należy osteoporoza. Choroba ta stanowi poważny i wielowymiarowy problem. Bardzo często manifestuje się późno w postaci złamania kości. Szczególnym ryzykiem wystąpienia ostoeoporozy obarczone są kobiety. Szacuje się, że w populacji światowej ryzyko wystąpienia złamania osteoporotycznego u kobiety wynosi 30–50%, zaś u mężczyzny 13–30%. Ryzyko złamania związanego z obniżoną masą kostną u kobiety 50-letniej jest oceniane na blisko 39%. Po 50. roku życia wzrasta ono do 54%. Nierzadko w wyniku złamania dochodzi do groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Ograniczenie ryzyka wystąpienia złamania jest możliwe i opiera się na obliczaniu indywidualnego wskaźnika, mającego na celu określenie potrzeby interwencji leczniczej. Identyfikacja pacjentów z największym ryzykiem wystąpienia złamania jest niezwykle istotna. Stosowanie algorytmu FRAX lub innego powszechnego narzędzia pozwalającego na rzetelne prognozowanie wystąpienia ryzyka złamania i określenie progu interwencyjnego powinno stać się standardem diagnostycznym.
EN
The intensity of process of demographic aging is increasing. Among others it is related to the increase in the average length of human life. One of the consequences of longevity are multiple morbidities of the elderly. Osteoporosis belongs to the group of such conditions. This disease poses a serious and multidimensional problem. Very often, the disease manifests itself at a late phase by fractures. Women are at particular risk of osteoporosis. The risk of osteoporotic fracture in the world population of women is estimated at the level between 30-50% and 13-30% in men. The risk of fracture related to reduced bone mass among 50 year old women is estimated at the level close to 39%. After 50, it increases to 54%. Fractures frequently lead to serious complications threatening health and life. Reduction of the fracture risk is possible and is based on the calculation of the individual risk rate that aims to determine the need for therapeutic intervention. Identification of patients with the highest risk of fracture is extremely important. The use of FRAX algorithm or other universal tool for accurate prediction of fracture risk, its reliable determination and assessment of a threshold for intervention should become a diagnostic standard
Keywords
PL
EN
Journal
Year
Issue
4
Pages
515–524
Physical description
Contributors
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82218302-b9de-4096-8759-b54b7183731b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.