PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 36-41
Article title

Z czym katolicy musieli się zmierzyć przez Lutra / dzięki Lutrowi? Uwagi na marginesie uchwał Soboru Trydenckiego

Title variants
EN
What Did the Catholics Have to Tackle as a Result of / Thanks to Luther? Remarks on the Margin of the Resolutions of the Council of Trent
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sobór Trydencki znany jest zwłaszcza z jego rozstrzygnięć doktrynalnych. Równolegle jednak zgromadzeni na nim ojcowie pracowali nad reformą instytucji kościelnych – w tym zwłaszcza sprawami związanymi z pasterskimi obowiązkami duchownych oraz odpowiednim do ich spełniania przygotowaniem. W ramach tych rozstrzygnięć Sobór w praktyce zrealizował część postulatów ówczesnych i wcześniejszych krytyków kościelnego życia. Wydaje się uzasadnioną teza – którą niniejszy artykuł ilustruje przykładami zaczerpniętymi z tekstów soborowych – iż reformacja w dużej mierze przyczyniła się do powstania katolicyzmu w kształcie, jaki znamy dzisiaj.
EN
The Council of Trent is known in particular for its doctrinal resolutions. The gathered fathers, however, were engaged in reforming Church institutions, including essentially issues connected with the pastoral duties of the clergy and preparations suitable for their fulfilment. Within those resolutions the Council realized in practice part of the earlier postulates as well as those formulated at the time by previous critics of Church life. The thesis – which this article illustrates by resorting to examples taken from the Council texts – claiming that the Reformation contributed to a great measure to the emergence of Catholicism as we know it today appears to be justified.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
36-41
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82223471-ce8d-4f3e-a125-ec3b1da398a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.