PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Realizacje koncepcji marketingu personalnego na przykładzie wybranych firm zlokalizowanych w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Content
Title variants
EN
Personnel marketing concept realisations on the examples of chosen firms located in Polkowice subzone of Legnica Special Economic Zone
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Personnel marketing can be observed as a modern and active human resources management policy in a company. The article present specific concepts of its realisation in companies located in Polkowice subzone of Legnica Special Economic Zone. The range of implemented operations is wide and, among others, contains such instruments as health promoting, motivating, communication, rising personnel qualifications, staff mobility, recruitment regulations, higher school cooperation and working time flexibility. The aim of the mentioned activities is to achieve a competitive advantage by the company and to let it join the group of good employers.
PL
Marketing personalny może być spostrzegany jako nowoczesna i aktywna polityka zarządzania pracownikami w przedsiębiorstwie. Artykuł ukazuje konkretne koncepcje jego realizacji, które zostały wprowadzone przez wybrane firmy zlokalizowane w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Paleta implementowanych działań jest szeroka i zawiera m.in. instrumenty prozdrowotne, kształtujące motywację, komunikację, podnoszące kwalifikacje personelu, umożliwiające mobilność pracowników, określające zasady rekrutacji, umożliwiające współpracę z uczelniami wyższymi oraz wpływające na uelastycznienie czasu pracy. Działania te mają doprowadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa oraz włączyć je do grona dobrych pracodawców.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-823747c5-ffb1-4127-abc5-a79d61dbc409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.