PL EN


2016 | 2 | 83-92
Article title

EKOLOGICZNE WYMIARY EDUKACJI INSTYTUCJONALNEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ecological meaning being in accord with the nature; ecological is a natural. The ecological protection is a concern for the naturalness. In the case of a man (the human person) this means not only a protection of the nature but also of the society and the info component. These are integral areas of the natural environment of man-person. The ecological protection is the care of a man; it is to be able to realize the meaning and purpose of the existence of the human person – so that man could live in accordance with his naturalness. It is a moral imperative. The morality in this case is a set of natural rules. Their observance helps maintain the naturalness of the world. Education, especially the institutional education, helps in maintaining the ecological state of the world. The school is seen as a specific ecological niche. The actions against the education destroy the naturalness of environment; destroy natural environment of the human person and of man-person.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Poland)
References
 • Budnyk О., Educational model of a modern student: European scope, „Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 2016, nr 2-3.
 • Budnyk O., Education of pupil’s personality in sociocultural environment of modern school, „Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy” 2016, nr 1.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendour”, Watykan 1993.
 • Lisnik A., Greňová K., Values development in teaching process, „Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy” 2014, nr 1.
 • Mazur P., Personalistyczne podstawy edukacji według Jana Pawła II, in: Personalizmus a súčasnosť, ed. P. Dancák, D. Hruška, M. Rembierz, R. Šoltés, Prešov 2010.
 • Mazur P., Roles of the Universities of the Third Age in the Contemporary Polish Ageing Society, in: Education seniors in selected European countries, ed. N. Leonyuk, P. Mazur, M. Kułak, Warszawa 2016.
 • Mazur P., Wprowadzenie, „Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy” 2015, nr 1.
 • Moralność, w: Encyklopedia PWN ; http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/moralnosc;4009227.html.
 • Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1, Świat i wspólnota, Lublin 1997.
 • Nagórny J., Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym, „Roczniki Teologiczne” 1991-1992, z. 3.
 • Nowosad, S. Wyrostkiewicz M., Czyn ludzki, in: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, ed. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005.
 • Skrzydlewski P., Polskie logos i ethos – czyli, o czym powinien pamiętać polski pedagog, „Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy” 2013, nr 1.
 • Trakšelys K., Education of older people in modern society, in: Education seniors in selected European countries, ed. N. Leonyuk, P. Mazur, M. Kułak, Warszawa 2016.
 • Wyrostkiewicz M., Co to jest czyn ludzki i dlaczego warto się nim zajmować?, „Katecheta” 2012, nr 10.
 • Wyrostkiewicz M., Co to jest opcja fundamentalna i dlaczego warto się nią zajmować?, „Katecheta” 2014, nr 1.
 • Wyrostkiewicz M., Co to jest prawo moralne i czy zawsze należy go przestrzegać?, „Katecheta” 2013, nr 4.
 • Wyrostkiewicz M., Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej, Lublin 2007.
 • Wyrostkiewicz M., Human ecology. An Outline of the Concept and the Relationship between Man and Nature, Lublin 2013.
 • Wyrostkiewicz M., Infokomponent – nowość w badaniach nad środowiskiem naturalnym osoby ludzkiej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2015, nr 1.
 • Wyrostkiewicz M., Internet i (nie)moralność, Lublin 2015.
 • Wyrostkiewicz M., Lying and Communication – Lying as an Anti-Communicative Act, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2014, nr 1.
 • Будник O., Етновиховне середовище педагогічного навчального закладу: теоретико-методологічний аспект, „Педагогіка і психологія професійної освіти” 2012, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8237d9cb-4a84-46ff-becd-d7bc25084d0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.