PL EN


2012 | 80 | 228-232
Article title

Czym jest cyberkultura.

Title variants
EN
What is cyberculture.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki Piotra Zawojskiego Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010) przedstawiającej cyberkulturę jako refleksywną formację kulturową, której szczególnym wyrazem jest sztuka (czy też jej specyficzna odmiana: oparta na nowych mediach cybersztuka), pełniąca także funkcję metajęzyka, miejsca eksperymentów i tworzenia (się) teorii. Zdefiniowanie cyberkultury okazuje się problematyczne, bowiem znajdujemy się w obszarze ciągłych przeobrażeń, który w dodatku dość często jest opisywany w kategoriach utopii czy wizji przyszłości. Zawojski próbuje oczyścić obszar badań i wyznaczyć mu nowe ramy. Recenzentka przywołuje rozpoznania autora i częściowo z nimi polemizuje.
EN
A book review of Piotr Zawojski’s 'Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii' ('Cyberculture. Syntopia of Art, Science and Technology', 2010). The book presents cyberculture as a reflexive cultural formation, whose specific form of expression is art (especially art based on the new media, i.e. cyberart), which also serves as a metalanguage, a site of experiments and a place of theory formation. The definition of cyberculture is problematic, because it undergoes unending transformations, moreover quite often this area is described within the categories of utopia or visions of the future. Zawojski tries to clear the area of research and define a new framework for it. The reviewer points to certain insights of the author and enters a polemic with them.
Keywords
EN
Year
Issue
80
Pages
228-232
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-823c66d1-7baf-48e5-aa5e-c873d8b71a88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.