PL EN


2015 | 4 | 39-51
Article title

Unit-linked life insurance in view of the new Act on insurance and reinsurance activities

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w kontekście Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Unit-linked life insurance is an essential financial product in a group of products aiming to secure retirement. Demographic determinants in Poland may importantly influence development of this market, which already may be considered quite developed, seeing as life insurance companies offering unit-linked life insurance manage assets worth almost 50 billion PLN. The number of complaints received by the Insurance Ombudsman (Financial Ombudsman from 2016.01.01) regarding unit-linked life insurance is worrying. They are caused by the numerous defects of these products. Changes to regulations are therefore necessary, to tailor unit-linked life insurance to the needs of consumers and to improve the quality of exchanging information between the customer and insurance company. The purpose of this paper is to indicate the essence of the unit-linked life insurance market and to discuss regulation requirements in view of a new Act. These issues are presented in particular chapters of the paper.
PL
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym są istotnym produktem finansowym w grupie produktów służących zabezpieczeniu emerytalnemu. Uwarunkowania demograficzne w Polsce mogą być ważną determinantą rozwoju rynku tych produktów, który już i tak można uznać za dość rozwinięty, bowiem zakłady ubezpieczeń na życie oferujące ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zarządzają aktywami o łącznej wartości prawie 50 miliardów złotych. Niepokojący jest jednak fakt, iż w ostatnich latach wyraźnie rośnie liczba skarg wnoszonych do Rzecznika Ubezpieczonych z tytułu ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Są one konsekwencją licznych wad, które te produkty posiadają. Dlatego też konieczne są zmiany regulacyjne, które pozwolą na lepsze dopasowanie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym do potrzeb konsumentów oraz poprawią jakość wymiany informacji pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie istoty rynku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz omówienie wymogów regulacyjnych w kontekście nowej ustawy. Zagadnienia te znalazły swoje odzwierciedlenie w poszczególnych podrozdziałach opracowania.
Year
Issue
4
Pages
39-51
Physical description
Contributors
 • Department of Insurance, Faculty of Management, Information Systems and Finance, Wroclaw University of Economics
 • Department of Banking, Faculty of Management, University of Gdansk
References
 • Act on insurance activity dated 22nd May 2003 (Journal of Laws 2013 item 950 as amended.)
 • Act on insurance and reinsurance activities dated 11 th September 2015(Journal of Laws 2015 item 1844 as amended.)
 • Act on investment funds dated 27th May 2004, Journal of Laws 2004 no 146 item 1546
 • Employee Pension Schemes in 2014, UKNF, Warsaw, June 2015
 • Guidelines for the insurance companies for the distribution of insurance, Financial Supervision Authority, Warsaw 2014
 • Individual Retirement Accounts and Individual Pension Insurance Accounts in 2014, UKNF, Warsaw, 2015
 • Justification for the Act on insurance and reinsurance activities- dated 27th May 2015, Ministry of Finance, Warsaw 2015
 • Law on Public Trading of Securities and Trust Funds dated 22nd March 1991. (Journal of Law No. 35 item. 105 amended Journal of Law No. 103 item. 447)
 • Łańcucki J., Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań, Prawo Asekuracyjne 4/2015 (85)
 • Monkiewicz M., Monkiewicz J. Tendencje rozwoju ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym, Conference PIDiPO, Warsaw 2015
 • Reports of the Insurance Ombudsman on Complaints in years: 2008-2014 (access on: www.rzu.gov.pl)
 • SzczepańskaM.,Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, , LexandWolters KluwerBusiness, Warsaw, 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82478d84-860b-4091-960c-81fb5b6da461
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.