PL EN


2019 | 110 | 2 | 193-201
Article title

Odzyskany głos w dyskusji nad romantyzmem polskim. Rec.: Wołodymyr Hnatiuk, Ukrajinśko-polśka prawobereżna romantyczna literatura. Wybrani praci. Hołownyj redaktor i uporiadnyk Rostysław Radyszewśkyj. Kyjiw 2009. „Kyjiwśki Połonistyczni Studiji”. Tom 11

Authors
Title variants
EN
Regained Voice in a Discussion over the Polish Romanticism. A Review: Wołodymyr Hnatiuk, Ukrajinśko-polśka prawobereżna romantyczna literatura. Wybrani praci. Hołownyj redaktor i uporiadnyk Rostysław Radyszewśkyj. Kyjiw 2009. „Kyjiwśki Połonistyczni Studiji”. Tom 11
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia tom wybranych prac Wołodymyra Hnatiuka – ukraińskiego polonisty i komparatysty okresu międzywojennego. Opierając się na źródłach archiwalnych i analizach tekstów romantyków-ukrainofilów badacz ten formułuje własną koncepcję spuścizny literackiej „szkoły ukraińskiej” w romantyzmie polskim jako romantycznej literatury polsko-ukraińskiej. Rozpatruje on rozwój i upadek XIX-wiecznego ruchu ukrainofilskiego, podkreślając pewne analogie z ruchem prowansalskim. Omawiana publikacja zawiera trudno dostępne artykuły oraz rozprawę habilitacyjną Hnatiuka, w której została rozwinięta wspomniana koncepcja.
EN
The review discusses a volume of selected papers by a Ukrainian Volodymyr Hnatiuk, Polish literature scholar and comparatist of the Inter-war Years. As based on archive sources and analyses of texts by Romantic Ukrainophiles, the researcher formulates his own conception of “Ukrainian school” literary heritage in the Polish Romanticism seen as a Romantic Polish-Ukrainian literature. He investigates the development and fall of the 19th c. Ukrainophile movement, marking certain analogies with the Provençal movement. The publication in question contains Hnatiuk’s hardly accessible papers and his postdoctoral dissertation, the latter of which develops the aforementioned conception.
Year
Volume
110
Issue
2
Pages
193-201
Physical description
Dates
printed
2019-06-27
Contributors
author
  • Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki, Kijów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-824fadce-5ed6-4798-9ac3-8d493857334e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.