PL EN


2016 | 8(2) "Cyfrowa humanistyka" | 130-140
Article title

Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki. Wprowadzenie

Authors
Content
Title variants
EN
Economy of Sensitivity and the Spirit of Post-humanism. Introduction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kategoria wrażliwości postludzkiej (nazwa zaczerpnięta z prac Rosi Braidotti) wydaje się pojęciem kluczowym dla zrozumienia charakteru współczesnej posthumanistyki. Nie oznacza ona zakwestionowania wartości człowieka samego w sobie, lecz skłania nas do ponownego przemyślenia jego podmiotowości w kontekście relacji z innymi bytami i w kontekście globalnych procesów ekonomicznych (w tym ekonomii wrażliwości i jej dyskursywnego charakteru). Wrażliwość powinna łączyć empatię z wiedzą i umiejętnością umiejscowienia się w relacjach z innymi bytami (ludźmi, zwierzętami, grupami społecznymi). Jest radykalnym gestem odwagi w czasach skrajnego indywidualizmu i nietolerancji.
EN
The category of post-human sensitivity (taken from the work of Rosi Braidotti) seems to be a key concept for understanding the nature of modern posthumanist. It doesn’t mean to challenge the man himself, but leads us to the need to rethink its subjectivity in the context of relations with other beings and in the context of global economic processes (including the context of economic sensitivity and its discursive character). Sensitivity should combine empathy with the knowledge and ability to be in a relationship with other entities (people, animals, social groups). It is a radical gesture of courage in times of extreme individualism and intolerance.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Arendt Hannah. 1987. Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Adam Szostkiewicz (przeł.). Kraków: Znak.
 • Arendt Hannah. 2014. Korzenie totalitaryzmu, Daniel Grinberg, Mariola Szawiel (przeł.). Warszawa: Świat Książki.
 • Baron-Cohen Simon. 2014. Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, Agnieszka Nowak (przeł.), seria Mistrzowie Psychologii. Sopot: Smak Słowa.
 • Braidotti Rosi. 2014. Po człowieku, Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk (przeł.), Joanna Bednarek (przedmowa). Warszawa: PWN.
 • Butler Judith. 2012. A Politics of the Street, Vancouver. Dostęp 14 marca 2016. https://www.youtube.com/watch?v=v-bPr7t4tgA.
 • Cieślikowska Dominika. 2010. Postrzeganie społeczne. W Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Kraków: Willa Decjusza.
 • Davis Mark H. 1999. Empatia. O umiejętności współodczuwania, Jolanta Kubiak (przeł.), seria Psychologia Społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Domańska Ewa. 2007. „‘Zwrot performatywny’ we współczesnej humanistyczne”. Teksty Drugie 5.
 • Goleman Daniel. 2007. Inteligencja emocjonalna, Andrzej Jankowski (przeł.). Poznań: Media Rodzina.
 • hooks bell. 2008. „Margines jako miejsce radykalnego otwarcia”, Ewa Domańska (przeł.). Literatura na Świecie 1–2.
 • Klein Naomi. 2009. Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk i in. (przeł.). Warszawa: Muza.
 • Kliś Maria, Kossewska Joanna. 2000. Studies on Empathy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Korzeniewski Bartosz. 2000. Levinasa podróż po krainie wrażliwości. W Rozdroża i ścieżki wrażliwości, Piotr Orlik (red.). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kozak Stanisław. 2012. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i środowisku pracy. Warszawa: Difin S.A.
 • Kundera Milan. 1996. Nieznośna lekkość bytu, Agnieszka Holland (przeł.). Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy.
 • Markowski Michał Paweł. 2013. Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków: Universitas.
 • Rembowski Józef. 1989. Empatia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • SJP [Słownik Język Polskiego]. 1967. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tischner Józef. 2000. Etyka solidarności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Trevisani Daniele. 2005. Negoziazione Interculturale. Comunicazione oltre le barriere culturali, Milan: Franco, cytat za: Wikipedia. Dostęp 10 marca 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Empathy.
 • The Power of Emapthy. Dostęp 16 marca 2016. https://vimeo.com/81492863
 • van Dijk Teun A. 2001. Badania nad dyskursem. W Dyskurs jako struktura i proces, Grzegorz Grochowski (przeł.), Teun A. van Dijk (red.). Warszawa : 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8256b5b3-1b79-46fa-9b80-6fe610481a01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.