PL EN


2017 | 47 | 63-72
Article title

Postpamięć krytyczna w narracjach potomków ocalonych z Szoa ( J. Dres, M. Grynberg, G. Rossenberg)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Critical Post‑memory in Narratives of the Offsprings of Holocaust Survivors (J. Dres, M. Grynberg, G. Rossenberg)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The literary works of the offsprings of Holocaust survivors most frequently show that this is the inherited Shoah trauma, which was, and still is, very important or even the most important determinant of their lives. Among the similar voices of the so‑called second and third generation of survivors there appear some distinct ones, which make an attempt to work through the Shoah trauma. This article is aimed at presenting these distinct attitudes, which are the attempts to have a look at the personally experienced situation of the offsprings of Holocaust survivors. While analyzing the critical, reflective attitudes, the author refers to Marianna Hirsch’s conception of post‑memory; he also asks about the influence of the attitudes on polish collective memory.
Contributors
References
 • Ankersmit F., Pamiętając Holocaust. żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo‑amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych
 • antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006.
 • Ankersmit F., Wzniosłe odłączenie się od przeszłości albo jak być/stać się tym, kim się już nie jest, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2003, nr 3‑4.
 • Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. nauk. i posłowie M. Saryusz‑Wolska, Warszawa 2013, Communicare.
 • Cuber M., Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987‑2012, Katowice 2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3027.
 • Dres J., Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz, przedm. J. Śpiewak, Warszawa 2013.
 • Freud Z., Żałoba i melancholia, przeł. B. Kocowska, [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław 1991.
 • Grupińska A., Wysłuchiwanie Zagłady i rozmawianie o schedzie pozagładowej, [w:] M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz, Wołowiec 2014.
 • Grynberg M., Oskarżam Auschwitz, Wołowiec 2014.
 • Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997.
 • Hirsch M., The Generation of Post‑memory, Poetics Today” 2008, Vol. 29, [online] http:// dx.doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019.
 • Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010.
 • Kuchta A., Zawłaszczone narracje, „Konteksty Kultury” 2015, nr 12, z. 2.
 • LaCapra D., Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo‑amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006.
 • Orwid M., Przeżyć… i co dalej?, rozmawiają K. Zimmerer, K. Szwajca, Kraków 2006.
 • Paziński P., Pensjonat, Warszawa 2010.
 • Rossenberg G., Krótki przystanek w drodze z Auschwitz, przeł. M. Kalinowski, Wołowiec 2014.
 • Sceptyk z rodowodu. Z Tadeuszem Konwickim rozmawia Izolda Kiec, „Czas Kultury” 1991, nr 5.
 • Silverman K., The Threshold of the Visible World, New York 1996.
 • Smoleński P., Jak łódzcy Żydzi zmącili szwedzki święty spokój, „Gazeta Wyborcza” 2014, 11 II, [online] http://wyborcza.pl/1,75475,15433787,_Krotki_przystanek_w_drodze_z_Auschwitz_Jak_lodzcy.html.
 • Steinlauf M.C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.
 • Tokarska‑Bakir J., Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturze i gdzie indziej, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-825a0c28-41d7-44d8-8632-3a6b66f67144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.