PL EN


2016 | 2(6) | 74-86
Article title

Rating Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza ratingu kredytowego Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tekście dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego ratingów krajów rozwijających się i postawiono hipotezę: credit rating kraju determinowany jest poziomem rozwoju gospodarczego, niskim ryzykiem politycznym oraz stabilną polityką fiskalno- monetarną. Do badania wykorzystano dane z bazy Thomson Reuters. Badanie przeprowadzono z użyciem metod regresji panelowej. Zmienną zależną były długoterminowe ratingi kredytowe krajów prezentowane przez S&P i Moody’s dla lat 2000-2015. Jako zmiennych objaśniających użyto m.in. PKB, indeksów ryzyka politycznego Banku Światowego, poziomu inflacji, długu publicznego, przepływów finansowych.
Year
Issue
Pages
74-86
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-825f1604-8bc8-4d49-a57b-7c9391932634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.