PL EN


Journal
2015 | 4 | 413–419
Article title

Brunatna tkanka tłuszczowa imitująca zmianę rozrostową krezki jelita cienkiego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Brown adipose tissue pretending as focal lesion in mesentery of the small intestine – case report and a brief review of literature
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Brunatna tkanka tłuszczowa (ang. brown adipose tissue, BAT) odgrywa kluczową rolę w procesie termogenezy bezdrżeniowej. W przeszłości uważano, iż BAT występuje tylko u noworodków i dzieci, jednak najnowsze techniki obrazowania dostarczają dowodów na obecność BAT również u osób dorosłych. Brunatna tkanka tłuszczowa lokalizuje się głównie w okolicy nadobojczykowej oraz szyi. Znacznie rzadziej obecność BAT można stwierdzić w okolicy aorty, nerek i nadnerczy oraz w obrębie sieci większej i okrężnicy. Diagnostyka obecności tego typu tkanki tłuszczowej opiera się głównie na badaniach obrazowych i badaniu histopatologicznym. W pracy przedstawiono rzadki przypadek 60-letniej chorej z dolegliwościami bólowymi w obrębie jamy brzusznej, diagnozowanej m.in. w kierunku zmiany rozrostowej krezki jelita cienkiego, która okazała się ogniskiem brunatnej tkanki tłuszczowej. Opis uzupełniono syntetycznym przeglądem piśmiennictwa.
EN
Brown adipose tissue (BAT) plays a crucial role in a nonshivering thermogenesis process. In the past it was believed that BAT regarded only infants and small children, however, the newest imaging techniques provide sufficient evidence that it also occurs in case of adults. Brown adipose tissue locates mainly in a supraclavicular or a neck region. Much less frequently BAT may be localized around aorta, kidneys and adrenals as well as around greater omentum and colon. Diagnostics of this type of adipose tissue in a body is based primarily on imaging and histopathological examination. In this paper we present a rare case of a 60-year-old patient complying for pain in the abdominal cavity area, who was diagnosed towards proliferative lesion in mesentery of the small intestine, which appeared to be an accumulation of brown adipose tissue. Report has been supplemented by a comprehensive overview of the literature.
Journal
Year
Issue
4
Pages
413–419
Physical description
Contributors
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-826da500-cd78-4eaf-a740-e7fc91fc995e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.