PL EN


2013 | 4/2013 | 193-213
Article title

Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych - wyniki badań własnych

Content
Title variants
EN
Models of adopting the convicted to the imprisonment conditions - the results of my own research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skazani, którzy trafiają do jednostek penitencjarnych w celu odbycia kary pozbawienia wolności stają przed koniecznością dokonania wyboru odpowiedniej techniki (modelu) radzenia sobie z dolegliwościami sytuacji więziennej, a jednocześnie sposobu zmniejszania rozbieżności pomiędzy środowiskiem zamkniętym, a światem zewnętrznym. Aby poznać te techniki skonstruowano kwestionariusz dotyczący modelu adaptacji skazanych do warunków więziennych w oparciu o wyszczególnione przez E. Goffmana typy przystosowania tj. wycofanie, bunt, zadomowienie, zimną kalkulację i konwersję. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczące modeli adaptacji skazanych do warunków więziennych. Badaniami objęto recydywistów penitencjarnych oraz dorosłych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności.
EN
Convicted who are sent to penitentiary, units in order to serve a sentence of imprisonment, are obliged to choose a proper technique (model) of coping with the imprisonment discomfort and the way of minimizing discrepancy between the restricted and the outer world at the same time. In order to know these techniques, there has been a special questionnaire written which applies to a model of adopting the convicted to the imprisonment conditions. This questionnaire is based on the types of adaptations enumerated by E. Goffman and these are withdrawal, rebellion, settling down, cold calculation and conversion. In this article I introduced the results of my own research that concern the models of adopting the convicted to the imprisonment conditions. The survey included recidivists and the adults who serve a sentence of imprisonment for the first time.
Keywords
Year
Issue
Pages
193-213
Physical description
Dates
published
2013-07-31
Contributors
  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
References
  • Borucki Z. (1976). Teoretyczna koncepcja przystosowania ogólnego we współczesnej psychologii. Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie 15.
  • Ciosek M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris”.
  • Goffman E. (1975). Charakterystyka instytucji totalnych. W: Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: PWN.
  • Obuchowski K. (1961). Model i typ przystosowania psychicznego człowieka. Zeszyty Naukowe UAM 5.
  • Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G. (1985). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP.
  • Sikora J. (1978). Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
  • Tomaszewski T. (1967). Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
  • Wolfgang M. (1961). Ouantitative analysis of adjustment to the prison community. Criminology and Police Science 51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-828520b8-b353-4cce-92d1-320af2c54156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.