Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 193-213

Article title

Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych - wyniki badań własnych

Content

Title variants

EN
Models of adopting the convicted to the imprisonment conditions - the results of my own research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Skazani, którzy trafiają do jednostek penitencjarnych w celu odbycia kary pozbawienia wolności stają przed koniecznością dokonania wyboru odpowiedniej techniki (modelu) radzenia sobie z dolegliwościami sytuacji więziennej, a jednocześnie sposobu zmniejszania rozbieżności pomiędzy środowiskiem zamkniętym, a światem zewnętrznym. Aby poznać te techniki skonstruowano kwestionariusz dotyczący modelu adaptacji skazanych do warunków więziennych w oparciu o wyszczególnione przez E. Goffmana typy przystosowania tj. wycofanie, bunt, zadomowienie, zimną kalkulację i konwersję. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczące modeli adaptacji skazanych do warunków więziennych. Badaniami objęto recydywistów penitencjarnych oraz dorosłych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności.
EN
Convicted who are sent to penitentiary, units in order to serve a sentence of imprisonment, are obliged to choose a proper technique (model) of coping with the imprisonment discomfort and the way of minimizing discrepancy between the restricted and the outer world at the same time. In order to know these techniques, there has been a special questionnaire written which applies to a model of adopting the convicted to the imprisonment conditions. This questionnaire is based on the types of adaptations enumerated by E. Goffman and these are withdrawal, rebellion, settling down, cold calculation and conversion. In this article I introduced the results of my own research that concern the models of adopting the convicted to the imprisonment conditions. The survey included recidivists and the adults who serve a sentence of imprisonment for the first time.

Keywords

Year

Issue

Pages

193-213

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

  • Borucki Z. (1976). Teoretyczna koncepcja przystosowania ogólnego we współczesnej psychologii. Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie 15.
  • Ciosek M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris”.
  • Goffman E. (1975). Charakterystyka instytucji totalnych. W: Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: PWN.
  • Obuchowski K. (1961). Model i typ przystosowania psychicznego człowieka. Zeszyty Naukowe UAM 5.
  • Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G. (1985). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP.
  • Sikora J. (1978). Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
  • Tomaszewski T. (1967). Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
  • Wolfgang M. (1961). Ouantitative analysis of adjustment to the prison community. Criminology and Police Science 51.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-828520b8-b353-4cce-92d1-320af2c54156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.