PL EN


2015 | 4(18) | 129-146
Article title

Creating marketing strategies for higher education institutions

Authors
Content
Title variants
PL
Założenia budowy strategii marketingowej szkoły wyższej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents a thesis that the primary premise of creating marketing strategies for higher education institution is a three-dimensional notion of marketing. The first dimension lies in the theoretical notions of the essence of marketing, including the transactional marketing (1.0), relationship marketing (2.0) and spiritual marketing (3.0). The second dimension is formed by methods of marketing research and accurate notions of marketing, while the third are channels of marketing information. Harmonizing these three dimensions is a precondition for effective marketing. Another conditions for effective strategies include: aligning goals of the chosen strategy with the mission of higher education institution, correct choice of targeted segments of the market and of marketing tools. The article also gives a sample classification of marketing strategies based on these criteria, with emphasis on the fact, that every higher education institution employs its own strategy.
PL
W artykule wyeksponowana jest teza, iż podstawowym założeniem budowy strategii marketingowej szkół wyższych jest trójwymiarowa koncepcja marketingu. Pierwszy wymiar - to teoretyczne koncepcje istoty marketingu, a w jego ramach marketing transakcyjny (1.0), relacji (2.0) oraz marketing duchowy (3.0). Drugi wymiar to metody badań marketingowych, właściwych koncepcji marketingu, a trzeci wymiar to kanały informacji marketingowej. Najważniejszym warunkiem skuteczności strategii marketingowej jest harmonizacja tych trzech wymiarów. Do warunków skuteczności strategii zalicza się ponadto zgodność celów strategii z misją szkoły wyższej, trafny dobór segmentów rynku oraz narzędzi marketingowych. W artykule przedstawiona jest także przykładowa klasyfikacja strategii marketingowych na podstawie przyjętych kryteriów z podkreśleniem, iż każda szkoła wyższa realizuje różne strategie, oryginalne z jej punktu widzenia. W artykule zwraca się także uwagę na konieczność systematycznego monitorowania strategii.
Publisher
Year
Issue
Pages
129-146
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
References
 • Ashok Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006,
 • L.Białoń, (red.) Aktywność innowacyjna organizacji, Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2008
 • L. Białoń, Marketing badan naukowych, w: A.H. Jasiński, R.Ciborowski (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2012
 • T. H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Sp z o.o., Warszawa 2008
 • P. F. Drucker, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2004
 • G. Gierszewską, Zarządzanie kompetencjami w organizacji, WSM, warszawa 2005
 • A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000
 • A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Wyd. Difin, Warszawa 2006
 • A.H. Jasiński, Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków, w: Marketing i Rynek, nr 7/2015
 • E.Okoń-Horodyńska, Edukacja dla innowacji, (w:) Nauka i Szkolnictwo Wyższe Nr 1/31/2008
 • Oslo Manual. The Measurment of scientificant technological Activists. Proposed for collecting and interpreting innovation data. Third edition 2005
 • A. Sosnowska, S. Łobejko, Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych- doświadczenie oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Nauka i Szkolnictwo Wyższe Nr 1/29/2007
 • R. Tylżanowski, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, w: W.K. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa, 2014
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8291bf5e-f991-4221-835a-1347a9b28245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.