PL EN


2012 | 3 | 1 | 303-308
Article title

Analiza tłumienia prędkości fali podłuŜnej w elemencie Ŝelbetowym z zarysowaniem

Content
Title variants
EN
Analysis of damping the speed of longitudinal wave in a reinforced concrete element with a scratch
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wpływ zarysowania na prędkość podłużnych fal akustycznych w elemencie żelbetowym pod obciążeniem. Badania przeprowadzono na belce o wymiarach 120 × 300 × 6300 mm wykonanej w zakładzie prefabrykacji. Pokazano, iż powstawaniu rys towarzyszy spadek prędkości propagacji fal nawet o ponad 50%. Analiza prędkości rozchodzenia się podłużnych fal akustycznych w elementach pod obciążeniem jest perspektywą opracowania metody nieniszczącej oceny stanu technicznego konstrukcji betonowych. Efektem pomiaru jest spadek prędkości fal do pewnego poziomu degradacji materiału.
EN
This paper presents effect of cracks formation on the velocity of longitudinal acoustic waves in reinforced concrete element under load. Experiments were carried out on 120 × 300 × 6300 mm prefabricated beams. It was found, that formation of cracks causes attenuation of elastic wave (acoustic) velocity of over 50%. Hence, analysis of the elastic wave velocity can be used for structures diagnosis. Research will be carried out to develop non-destructive method for evaluation of technical state of reinforced concrete structures, which is based on the of longitudinal wave velocity.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
303-308
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Dorobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A. (2007), Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych – metoda młoteczkowa (cz. II), „Przegląd budowlany”, nr 10.
  • Gołaski L., Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W. (2010), System monitoringu umoŜliwiający globalną ocenę stanu technicznego obiektów betonowych, 56. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, wrzesień.
  • Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W. (2011), Diagnostyka i monitoring obiektów strunobetonowych z wykorzystaniem emisji akustycznej AE, „Mosty”, nr 6.
  • Hoła J., Schabowicz K. (2010), Nieniszcząca diagnostyka obiektów budowlanych: przegląd wybranych najnowszych metod z przykładami zastosowań, 56. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, wrzesień.
  • PN-EN 1330-9: październik 2002. Badania nieniszczące. Terminologia. Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisji akustycznej.
  • Rose J.L. (2010), Guided Waves. Successes and challenges for ultrasonic testing in NDT and SHM, „Materials Evaluation”, No. 5, Vol. 68.
  • Rucka M. (2011), Guided wave propagation in structures. Modelling, experimental studies and application to damage detection, Gdańsk.
  • Świt G. (2008), Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie spręŜonych, Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-829541c3-a635-498b-97f5-29c3e135b03b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.