PL EN


2018 | 9 | 1 | 114-120
Article title

„Homo beneficjent” – jednostka w cyfrowej przestrzeni życia na podstawie koncepcji filozoficznej teoria białej emocji

Authors
Content
Title variants
EN
“Homo Beneficiary” – a Unit in the Digital Space of Life, Based on the Philosophical Concept of White Emotion Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każdorazowe odnajdywanie się w cybernetycznej, zgoła futurystycznej przestrzeni, jaką jest współczesny świat, jest dziś poważnym zadaniem człowieka. Boryka się on bowiem z problema-mi, które definitywnie zmieniają perspektywę życia, odczuwania, celu, a nawet sensu egzystencji. Współczesny człowiek ma kłopot z nadaktywnością myślową, techniczną wizją swojej psyche, cyfryzacją własnych zachowań i emocji. Jego reakcje ulegają „skalowaniu”, „skanowaniu”, „ra-mowaniu” i „przeramowaniu”, przez co sam przestaje je rozumieć. W nurcie filozoficzno-artystycznym o nazwie teoria białej emocji, która z początku swoich założeń jest koncepcją w sztuce, w ostatnich trzech latach pojawiła się w owej przestrzeni edukacja i pedagogika. Poka-zuje to tendencję, że współcześni ludzie próbują szukać odpowiedzi na pytania o sens w sztuce poprzez znalezienie drogi w prostym rozumieniu spraw z własnej codzienności.
EN
Every finding in the cybernetic, futuristic space of today's world is today a serious human task. The human is struggling with problems that definitely change the perspective of life, feeling, purpose and even the meaning of existence. Contemporary man has trouble with hyperactive thinking, technical vision of his psyche, digitization of his own behavior and emotions. His reac-tions are „scaled”, „scanned”, „framed” and „broken” so that himself does not understand. In the philosophical and artistic field called White Emotions Theory, which was a concept in art, during the three years, education and pedagogy have emerged spontaneously. It shows the tendency that people are trying to find answers to questions about sense in art and a simple understanding of things and their present life.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
114-120
Physical description
Contributors
author
  • Magister filologii polskiej, pisarz, reżyser, autorka sztuk wizualnych i audiowizualnych, Pracow-nia Filozofii Teorii Białej Emocji Instytut Darii Galant
References
  • Cassirer, E. (1998). Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Warszawa: Czytelnik.
  • Danek, D. (2012). Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
  • Dokumentacja działań Szkoły Filozofii Teorii Białej Emocji oraz działań performatywnych Teatru TBE Instytutu Darii Galant.
  • Fromm, E. (1998). Anatomia ludzkiej destrukcji. Poznań: Rebis.
  • Galant, D. (2015). Departament Straconego Czasu. Dramat w III aktach. Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82971ac5-a7cd-402c-913f-c8b24d00d47f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.