PL EN


2011 | 5(12) | 201-221
Article title

Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej: wstęp do badań. Część 2

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
źródła
Keywords
Year
Volume
Pages
201-221
Physical description
Contributors
author
 • PAN
References
 • Dorosz B., Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, Warszawa 1996, t. 6, s. 309–310.
 • IPN BU 01178/873, k. 14–19, 31–34, 37.
 • IPN BU 1017/275/1, k. 96-97. Protokół z rozprawy głównej Henryka Józewskiego, 16.IX.1954.
 • IPN BU, sygn. 00231/259, t. I, s. 211. Notatka służbowa ppor. Czechowicza z 30 III 1956.
 • IPN Ka 0162/322).
 • IPN Ka 04/979, k. 60, PUB Gliwice do Wydziału V WUBP w Katowicach, 11.VII.1951.
 • IPN Po 08/62, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna dot. Adama Tarandy, byłego członka Orientalistycznego Koła Młodych.
 • IPN, sygn. 01681/91, k. 55. Postanowienie o zakończeniu sprawy agencyjnego rozpracowania na osobę W. Pelca, 23 III 1960.
 • Libera P., Polski prometeizm. Jak ewoluował i jak z nim walczono?, Pressje 2010, t. 22/23, s. 89–97.
 • Libera P., Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej: wstęp do badań, cz. 1, Historia i Polityka 2010, nr 4 (11), s. 205–242.
 • Maj I.P., Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007.
 • Podgórski W. „Poeci na tułaczce”. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza, 1940–1947, Warszawa 2002, s. 145–153.
 • Wszendyrówny A., Ekspozytura nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1929–1939, Wydział Nauk Humanistycznych Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 • Соцков Л. Ф., Неизвестный сепаратизм: На службе СД и Абвера: Из секретных досье разведки, Moskwa 2003, s. 298–316.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-829dc259-fc0e-48c5-bbf5-5525877acc34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.