PL EN


2017 | 2/40 | 293-300
Article title

Elżbieta Kościńska, Zachowania ryzykowne seniorów. Uwarunkowania, profilaktyka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 198 [recenzja]

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
293-300
Physical description
Contributors
References
 • Binczycka-Anholcer, Marzena. „Zachowania suicydalne osób w starszym wieku”. Suicydologia 1 (2005): 77–87.
 • Błaszczuk, Katarzyna, Dorota Rynkowska. „Zdrowie seniorów wobec czynników ryzyka”. W: Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości, red. Małgorzata Stawiak-Ososińska, Agnieszka Szplit, 180–189. Kielce: Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, 2014.
 • Halicka, Małgorzata, Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska. „Wprowadzenie”. W: Starość. Poznać, przeżyć, zrozumieć, red. Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, 13–14. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016.
 • Kantowicz, Ewa. Pedagogika (w) pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012.
 • Kościńska, Elżbieta. „Aktywność społeczna seniorów (z cukrzycą), w kontekście edukacji zdrowotnej”. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2 (2016): 90–99.
 • Kościńska, Elżbieta. „Kapitał społeczny seniorów jako źródło wsparcia rodziny”. Pedagogika Społeczna 1 (2017): 97–110.
 • Kościńska, Elżbieta. „Rola rodziny w życiu człowieka starego w opiniach seniorów”. W: Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, red. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska, 79–93. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2013.
 • Kościńska, Elżbieta. „Style życia seniorów chorych na cukrzycę”. Edukacja Dorosłych 2 (2016): 59–70.
 • Kościńska, Elżbieta. „Zachowania antyzdrowotne podejmowane przez seniorów”. Acta Pomerania 1 (2008): 203–211.
 • Kościńska, Elżbieta. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Kościńska, Elżbieta. Zachowania ryzykowne seniorów. Uwarunkowania, profilaktyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.
 • Leszczyńska-Rejchert, Anna. Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016.
 • Pikuła, Norbert. Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2011.
 • Różański, Tomasz. „Pomoc i wsparcie społeczne osób w wieku późnej dorosłości”. W: Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, t. 2, red. Bożena Chrostowska, Magdalena Dymowska, Magdalena Zmysłowska, 285–294. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015.
 • Steuden, Stanisława. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 • Suwała, Małgorzata, Andrzej Gerstenkorn. „Palenie tytoniu i picie alkoholu w wielkomiejskiej populacji osób w starszym wieku”. Psychogeriatria Polska 4 (2006): 191–200.
 • Suwała, Małgorzata, Andrzej Gerstenkorn. „Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat”. Gerontologia Polska 4 (2006): 172–178.
 • Tucholska, Stanisława. „Ryzyko zachowań samobójczych osób starszych”. W: Starzenie się a satysfakcja z życia, red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk, 133–143. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.
 • Wawrzyniak, Joanna K., Artur Fabiś. „Zachowania patologiczne w starości i wobec osób starszych”. W: Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, 298–329. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015.
 • Worach-Kardas, Halina. Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości. Katowice: „Śląsk”, 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-829e3ad5-c0c0-4ca7-ad93-b8b6518748ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.