Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 181-186

Article title

Wokół trwałości i zmienności słownictwa młodzieżowego – Małgorzata Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 180.

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

 • Cygal-Krupa Z., Choińska K., Pachowicz M., 2016, Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny: słownictwo rzadsze, t. 1 i 2, Tarnów.
 • Czarnecka K., 2000, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Poznań.
 • Grabias S., 2003, Języka w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Karwatowska M., 2001, Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych, Lublin.
 • Kołodziejek E., 2005, Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin.
 • Kowalikowa J., 1991, Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa, Kraków.
 • Markowski A. red., 2012a, Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Warszawa.
 • Markowski A., 2012b, Wykłady z leksykologii, Warszawa.
 • Markowski A., Pawelec R. red., 2012c, Oblicza polszczyzny, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-82a1f165-c937-446e-b6d2-c469c80acb4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.