PL EN


Journal
2016 | 2(11) | 318-326
Article title

Antropolodzy na wojnie: Michał W. Kowalski, Antropolodz y na wojnie: o „brudnej” uż yteczności nauk społecznych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Anthropologists at War: Michał W. Kowalski, Antropolodz y na wojnie: o „brudnej” uż yteczności nauk społecznych
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
318-326
Physical description
Contributors
author
References
  • Benedict R. 2016. Chryzantema i miecz, tłum. E. Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Gough K. 1967. Anthropology and Imperialism, referat wygłoszony na konferencji South-Western States Anthropological Association Meetings, San Francisco, California.
  • Kowalski M.W. 2012. Antropologia na wojnie. Historia i teraźniejszość udziału antropologów w konfliktach wojennych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 1(163), s. 119–132.
  • Kowalski M.W. 2013. Antropolodzy na wojnie: o „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 9, nr 3, s. 124–141.
  • Lewis D. 1973. Anthropology and colonialism, „Current Anthropology”, nr 14(5), s. 581–602.
  • Lorenz K. 1972. Tak zwane zło, tłum. A.D. „Tauszyńska, Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Morris D. 1974. Naga małpa, tłum. J. Prokopiuk, T. Bielicki, J. Koniarek, Wiedza Powszechna.
  • Price D.H. 2016. Cold War Anthropology: The CIA, The Pentagon and the Growth of Dual Use Anthropology, Duke University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82a1fbbc-bceb-48ce-aceb-071b1ceb9757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.