PL EN


2010 | 13 | 2 | 101-123
Article title

Atrybucja przyczyn sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Causal attribution of crisis situation in companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ramach 5-czynnikowego eksperymentu, manipulując opisami ośmiu sytuacji kryzysowych i trzema czynnikami (powszechność, wybiórczość, spójność), sprawdzano, w jaki sposób wpływają one na postrzeganie przyczyn negatywnych zdarzeń w przedsiębiorstwie. W badaniach wzięło udział 400 studentów. Wyniki badań wykazały wyraźną tendencję do upatrywania przyczyny sytuacji kryzysowej w podmiocie gospodarczym - bez względu na racjonalne przesłanki. Podstawowymi czynnikami warunkującymi kierunek atrybucji przyczynowej była specyfika sytuacji kryzysowej i informacja na temat spójności. Najmniej istotna w procesie atrybucji okazała się informacja o powszechności zdarzenia. Wyniki badań są konfrontowane z normatywnymi oczekiwaniami wynikającymi z modelu współzmienności Kelleya.
EN
Manipulation of descriptions of eight crisis situations and three factors (consensus, distinctiveness, congruity) was carried out within 4-factor experiment to check how they influence the perception of negative events in a company. Four hundred students took part in this research. The results showed a clear tendency to seek causes of a crisis situation in business entity without any connection to rational assumptions. The key factors that were to impose the direction of causal attribution were: the specific character of crisis situation and information about a congruity. Information about consensus of the event was the most irrelevant in the process of attribution. The outcomes of the research were confronted with normative expectations which result from Kelley's covariation model.
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
101-123
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gorbanuk@gmail.com
  • Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82aa420c-26ad-4f79-a06c-903f8c73782e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.