Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 13 | 2 | 101-123

Article title

Atrybucja przyczyn sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Causal attribution of crisis situation in companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ramach 5-czynnikowego eksperymentu, manipulując opisami ośmiu sytuacji kryzysowych i trzema czynnikami (powszechność, wybiórczość, spójność), sprawdzano, w jaki sposób wpływają one na postrzeganie przyczyn negatywnych zdarzeń w przedsiębiorstwie. W badaniach wzięło udział 400 studentów. Wyniki badań wykazały wyraźną tendencję do upatrywania przyczyny sytuacji kryzysowej w podmiocie gospodarczym - bez względu na racjonalne przesłanki. Podstawowymi czynnikami warunkującymi kierunek atrybucji przyczynowej była specyfika sytuacji kryzysowej i informacja na temat spójności. Najmniej istotna w procesie atrybucji okazała się informacja o powszechności zdarzenia. Wyniki badań są konfrontowane z normatywnymi oczekiwaniami wynikającymi z modelu współzmienności Kelleya.
EN
Manipulation of descriptions of eight crisis situations and three factors (consensus, distinctiveness, congruity) was carried out within 4-factor experiment to check how they influence the perception of negative events in a company. Four hundred students took part in this research. The results showed a clear tendency to seek causes of a crisis situation in business entity without any connection to rational assumptions. The key factors that were to impose the direction of causal attribution were: the specific character of crisis situation and information about a congruity. Information about consensus of the event was the most irrelevant in the process of attribution. The outcomes of the research were confronted with normative expectations which result from Kelley's covariation model.

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

101-123

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

  • Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-82aa420c-26ad-4f79-a06c-903f8c73782e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.