PL EN


2007 | 10 | 1 | 27-57
Article title

Osobowościowe korelaty wyznaczników kompetencji temporalnych – interpretacja wyników analizy kanonicznej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Personality correlates of temporal competence: The interpretation of canonical analysis results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym projekcie badawczym poszukiwano odpowiedzi na pytanie o zakres i stopień współzależności pomiędzy kompetencjami temporalnymi (ujmowanymi Kwestionariuszem Kompetencji Temporalnych Z. Uchnasta i K. Tucholskiej) a wybranymi wymiarami osobowości, mierzonymi: Kwestionariuszem Poczucia Koherencji SOC-29 A. Antonovsky’ego, Testem Przymiotnikowym ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna oraz Inwentarzem Osobowości NEO-PI-R P. T. Costy i R. R. McCrae. Zgromadzone w toku badań wyniki 239-osobowej grupy studentów poddano analizie korelacji kanonicznej. Przeprowadzone analizy dały postawy do dokładnego określenia osobowościowych korelatów kompetencji w przeżywaniu czasu. W świetle prezentowanych badań kompetencje temporalne okazują się zmienną istotną dla diagnozowania adekwatności funkcjonowania i skuteczności działania jednostki.
EN
The objective of research was to establish the range of interdependence between temporal competence (as measured by Temporal Competence Inventory developed by Uchnast and Tucholska) and selected psychological variables measured by Questionnaire of the Sense of Coherence (SOC-29) developed by Antonovsky, Adjective Check List (ACL) by H. G. Gough and A. B. Heilbrun, Revised NEO Personality Inventory developed by P T. Costa and R. R. McCrae. The procedure of canonical analysis was used to analyze the data collected during the study from a group of 239 students. It follows from the presented analyses that the way of experiencing time and the person’s attitude to time in its three dimensions remain in evident linkage to intrapsychic and interpersonal functioning. Therefore, temporal competences can be treated as predictors of efficient and adequate functioning.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
27-57
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82acfb23-d1f4-486a-9ed6-463f08878eb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.