Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 6-19

Article title

Zarządzanie bezpieczeństwem lotów w lotnictwie komunikacyjnym

Authors

Content

Title variants

EN
Flight safety management in commercial air transportation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article outlines knowledge related to flight safety management in civil air transportation as well as the specific character of pilot’s work to in modern aircraft. The article also points out the significance of “human factor” as an element which in positive and negative way affects safety during the flight. The analysis of binding documentation and regulations in the field of safety management in commercial air transportation allows drawing conclusions concerning the area of responsibility for the safety of flight operations. Restrictive and innovated solutions allow air operators to conduct safe operations.

References

 • 1. Bednarek Hanna, Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2011.
 • 2. Bielski Marek, Krawczyk Andrzej, Bezpieczeństwo ruchu lotniczego, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, nr 4/2010, Warszawa, 2010.
 • 3. Gąsior Marek, Szczelina Marek, Sztucki Jarosław, Zając Grzegorz, Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo Naukowe Dol-nośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, 2010.
 • 4. ICAO, Safety Management System (SMS) Course Handout 4, Revision 06/05/2009.
 • 5. Kałużna Ewa, Fellner Andrzej, Metody uwzględnienia czynnika ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem systemu transportu lotniczego, prace nau-kowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2014.
 • 6. Klich Edmund, Bezpieczeńśtwo lotów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2011.
 • 7. Klich Edmund, Moja czarna skrzynka, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa, 2012.
 • 8. Klich Edmund, Wykorzystanie teorii Jamesa Reason w badaniu zdarzeń lotniczych, Versita, Warszawa, 2008.
 • 9. Netkowski Wojciech, Znaczenie powypadkowych zaleceń profilaktycznych w zarządzaniu, bezpieczeństwem lotów w świetle obszarów zagrożeń zidentyfikowanych w obowiązkowym systemie powiadamiania o zdarzeniach lotniczych, Wydawnictwo Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2008.
 • 10. Reason James, Managing the Risk of Organizational Accidents, Ashgate Publishing Company, Burlington, 2008.
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 3 kwiet-nia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, nr 376/2014, 2014.
 • 12. Ryanair, RST 6 pre simulator study guide, Ryanair Training Department, Revision 2.0/201.
 • 13. Ryanair, Ryanair Safety Bulletin, Dublin, 2012.
 • 14. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Doc 4444, Zarządzanie ruchem lotniczym, ICAO, Warszawa, 2010.
 • 15. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Doc 9422/AN-923, Zapobieganie wypadkom lotniczym, ICAO, Warszawa, 2000.
 • 16. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Doc. 9859, AN 474, Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, ICAO, wyd. drugie, 2009.
 • 17. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Podręcznik Egzaminatora Praktycznego – Samoloty i Śmigłowce, ICAO, Warszawa, 2009.
 • 18. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Załączniki do konwencji chicagowskiej z 1944 (z uzupełnieniami), Warszawa, 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-82b24582-0094-4439-8c11-41cd996b6bc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.