PL EN


2015 | 18 | 2(67) | 88-94
Article title

Umowa o mediację z udziałem zagranicznej spółki kapitałowej. Zarys problematyki kolizyjno-prawnej

Authors
Title variants
EN
The agreement for mediation with the participation of a foreign corporation. The outline of conflictual and legal issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie wstępnej analizy instytucji umowy o mediacje w kontekście prawa kolizyjnego. Szczególną uwagę poświęcono zagranicznej spółce kapitałowej będącej stroną umowy o mediacje z podmiotami prawa polskiego. Artykuł zawiera charakterystykę prawną umowy o mediację, która jest uregulowana w art. 183[1] kodeksu postępowania cywilnego. Przedstawiono w nim specyfikę spółki kapitałowej jako strony zawierającej umowę o mediację. Analiza uwzględnia regulacje prawa polskiego, w tym ustawę z 4 lutego 2011 r. – Prawo międzynarodowe prywatne oraz regulacje konwencji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej.
EN
The aim of this article is to carry out a preliminary analysis of the institution of the agreement for mediation in the context of conflict of laws. Particular attention was devoted to a foreign corporation, as a party to agreement for mediation with Polish legal entities. The article contains legal characterization of the agreement for mediation, which is governed by the Article 183[1] of Code of Civil Procedure. It presents the nature of corporation as contracting party for mediation. The analysis covers regulations of the Polish law, including the Act on Private international law of 4 February 2011, as well as international conventions and regulations of European Union law.
Year
Volume
18
Issue
Pages
88-94
Physical description
Dates
published
2015-08
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Prawa, ul. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, Poland, piotr.nazaruk@wp.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82b2a7c1-05cd-4f3e-b06d-809150c52dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.