PL EN


2015 | 7 | 1 | 25-40
Article title

International Reporting of the Falklands War Case Studies from Ireland, Czechoslovakia and Spain

Content
Title variants
CS
Mezinárodní reflexe války o Falklandy : případové studie z irska, československa a španělska
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The present article explores the reporting of the Falklands war in leading daily newspapers of Czechoslovakia, Ireland and Spain. The issues examined include the importance of the war as a news story, the various aspects of the war that were reported, and the perspectives and attitudes adopted by the newspapers. The article reveals that, while each newspaper operated in very different political circumstances, some commonalities may be observed. Not only was the Falklands war a dominant news story in each case, each newspaper, to varying degrees, demonstrated a clear sympathy for one of the two belligerents: the Czech and Spanish newspaper both endorsed the Argentinean perspective, while the Irish newspaper was more sympathetic to Britain.
CS
Studie reflektuje válku o Falklandy na stránkách předních deníků v Československu, Irsku a Španělsku. Soustředí se zejména na význam války jako zpravodajského příběhu, na různé aspekty války, o nichž tisk referoval, či na pohled a postoj jednotlivých deníků. Autoři dochází k závěru, že přestože jednotlivá periodika pracovala za velmi odlišných politických okolností, je možné sledovat několik shodných rysů. Nejenže válka o Falklandy dominovala zpravodajským tématům, ale každý deník vyjadřoval v různé míře jasné sympatie pro jednu z válčících stran: česká a španělská periodika podporovala argentinský pohled, zatímco irské deníky měly více sympatií spíše s Velkou Británií.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
25-40
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82bb3c6f-7be4-48db-851d-7b37175fccaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.