PL EN


2015 | 8 |
Article title

Kapitał ludzki w bibliotekach – zarys problematyki badawczej

Authors
Content
Title variants
EN
Human capital in libraries – research opportunities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje stan badań na temat jednego ze składników zasobów niematerialnych bibliotek – kapitału ludzkiego. Zgodnie ze współczesnymi teoriami kapitał ludzki postrzegany jest jako źródło korzyści dla biblioteki. W artykule zwrócono uwagę na różne formy rozwijania i doskonalenia umiejętności osobistych i zawodowych, scharakteryzowano przykładowe ścieżki zawodowe bibliotekarzy i zaproponowano zagadnienia powiązane z pojęciem kapitału ludzkiego w bibliotekach warte uwagi polskich bibliotekoznawców, praktyków i teoretyków.
EN
This article describes the current state of research on one of the intangible resources in the modern library - human capital. According to contemporary theories, human capital is an invaluable resource for the library. The article draws attention to different forms of librarian staff personal and professional development, presents sample career paths for librarians, and seeks to highlight the potential for further research in the field of human capital in libraries, to be considered by Polish librarians, practitioners and theoreticians.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
References
 • Dziak J., Program Erasmus jako sposób podnoszenia kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 7 [dostęp: 2015-11-17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/101.
 • Flatley R. K., Weber M. A., Perspectives on... Professional Development Opportunities for New Academic Librarians, “The Journal of Academic Librarianship”, 2004, Vol 30, nr 6, s. 488-492.
 • Jain P., Mutula S., Libraries as learning organisations : implications for knowledge management, „Library Hi Tech News”, 2008, Vol. 25, nr 8, s. 10-14.
 • Kamińska J., Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji [online], 2015 [dostęp: 2015-10-05]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mentoringwbiznesie.pl/mentoring/uploads/Kaminska.Joanna_0507.pdf.
 • Level A., Mach M., Peer mentoring : one institution’s approach to mentoring academic librarians, “Library Management”, 2005, Vol. 26, nr 6/7, s. 301-310.
 • Łukasiewicz G., Kapitał ludzki w organizacji : pomiar i sprawozdawczość, Warszawa 2009.
 • Majewska M., Edukacja ustawiczna bibliotekarzy : realia – problemy – prognozy. In J. Nowicki (red.), Zawód bibliotekarza: dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003, Warszawa, 2003, s. 147.
 • Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Warszawa, 2008, s. 50.
 • Oleaszewska-Porzycka I., Wpływ hobby i pasji pracowników bibliotek na ich aktywność zawodową. In M. Wojciechowska (red.), Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, Gdańsk, 2013, s. 163-175.
 • Stępniak J., Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki [online], 2014 [dostęp: 2015-11-17]. Dostępny w World Wide Web: http://cybra.lodz.pl/Content/9445/JStepniak_KrotkaDrogaDoAwansu.pdf.
 • Szymańska M., Wolski K., Ścieżki karier jako element zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. In Rynekpracy.pl [online], 2013 [dostęp : 2015-11-17]. Dostępny w World Wide Web: http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.616.
 • White L., A Kaleidoscope of Possibilities : Strategies for Assessing Human Capital in Libraries, “The Bottom Line”, 2007, Vol. 20, nr 3, s. 109-115.
 • Wojciechowska M., Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk, 2014, s. 31.
 • Wojtczak J., Nowe pokolenie bibliotekarzy - oczekiwania a możliwości. In H. Brzezińska-Stec, J. Kudrawiec (red.), Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009, Białystok, 2010, s. 233-248.
 • Younghee Noh, A study Analyzing the Career Path of Librarians, “The Journal of Academic Librarianship”, 2010, Vol. 36, nr 4, s. 329-346.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82df6a8f-6890-4250-ab46-0d1b8bb8cdb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.