PL EN


2019 | 4(34) | 21-42
Article title

Automation Marketing in research unit - real value or effectiveness fantasy

Content
Title variants
PL
Marketing Automation w jednostce badawczej - realna wartość czy mrzonka skuteczności
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the issue of Marketing Automation (MA, automation of marketing) and the possibilities of its use in the operational activity of research and scientific entities. MA is a modern, advanced technological solution aimed at improving marketing processes and wider use of data on the market and customers. In recent years it has been one of the most important trends in modern marketing, at the same time posing a real challenge for organizations operating in the field of science and research. The article discusses the experience of the Central Mining Institute, related to the implementation of solutions such as Marketing Automation, treated here as a case study.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia Marketing Automation (MA, automatyzacja marketingu) oraz możliwości jego wykorzystania w działalności operacyjnej jednostek badawczych i naukowych. MA to nowoczesne, zaawansowane rozwiązania technologiczne, których celem jest usprawnienie procesów marketingowych i szersze wykorzystanie danych o rynku i klientach. W ostatnich latach jest jednym z najważniejszych trendów współczesnego marketingu, stanowiąc jednocześnie prawdziwe wyzwanie dla organizacji działających w obszarze nauki i badań naukowych. W artykule omówione zostały doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa, związane z wdrażaniem rozwiązań typu Marketing Automation, potraktowane tu jako studium przypadku.
Publisher
Year
Issue
Pages
21-42
Physical description
Dates
online
2019-12
Contributors
References
 • Bagshaw A. (2015) What is marketing automation? Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 17, doi:10.1057/dddmp.2015.46
 • Bajdak A. (2016) Marketing Automation – technologia doskonaląca pracę działu marketingu w przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 255,
 • Biegel B. (2009) The current view and outlook for the future of marketing automation, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 10, doi: 10.1057/dddmp.2008.37
 • Błażewicz G. (2012) Marketing Automation –Nowa Szkoła Marketingu, retrieved from www.sprawnymarketing.pl
 • b2bmarketing (2015) Benchmarking Report Marketing Automation, B2Bmarketing.net and Circle Research, retrieved from www.b2bmarketing.net
 • Heimbach I., Kostyra D., Hinz O. (2015) Marketing Automation, Business & Information Systems Engineering: Vol. 57: Iss. 2, 129-133
 • Järvinen J., Taiminen H. (2016) Harnessing marketing automation for B2B content marketing, Industrial Marketing Management 54, 164–175
 • Kordowski M.(2019) Marketing Automation, Retrieved from https://marcinkordowski.com/
 • Little JD (2001) Marketing automation on the internet, UC Berkeley 5th Invitational Choice Symposium, Monterey, ibidem
 • Murphy D. (2018) Silver bullet or millstone? A review of success factors for implementation of marketing automation, Cogent Business & Management 5: 1546416, doi.org/10.1080/23311975.2018.1546416
 • Peszko K., Chrąchol-Barczyk U. (2015) Analiza potrzeb klientów za pomocą Marketing Automation, Logistyka, 2/2015
 • Prószyński J., Szarras, J. (2016) Trzy kroki do marketing automation, retrieved from www.marketerplus.pl
 • Sales Manago (2014) Jakie korzyści dla działu sprzedaży niesie za sobą wdrożenie marketing automation, retrieved from http://marketing-automation.pl/jakie-korzysci-dla-dzialu-sprzedazy-niesie-zasoba-wdrozenie-marketing-automation/
 • Sweene E. (2018) Forrester: Marketing automation spend will reach $25B by 2023, retrieved from https://www.marketingdive.com/news/forrester-marketing-automation-spend-will-reach-25b-by-2023/522900/
 • Todor R. (2016) Marketing automation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V, Vol. 9 (58) No.2
 • Worodyńska J. (2018) Notyfikacje web-push w sklepie internetowym, retrieved from https://www.shoplo.pl/blog/notyfikacje-web-push-w-sklepie-internetowym/
Notes
EN
Available in Open Access (EN)
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82e9ec02-3c4b-4d95-ab25-8cc98d7a68e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.