PL EN


2017 | 5 (370) | 149-158
Article title

Rola marketingu analitycznego w procesie badawczo-analitycznym wspartym przez marketing automation

Content
Title variants
EN
The Role of Analytical Marketing in an Analytical Research Process Supported by Marketing Automation
RU
Роль аналитического маркетинга в исследовательско-аналитическом процессе, поддержанном автоматизацией маркетинга
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Cel artykułu został zrealizowany przez przedstawienie roli marketingu analitycznego w procesie badawczo-analitycznym wspartym przez automatyzację marketingu. W artykule pokazano, że zbierane i przetwarzane w ten sposób dane mogą stanowić znakomite źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia danego procesu. Wykazano to na praktycznym przykładzie wdrożenia dla firmy X kampanii reklamowej oraz przedstawiono osiągnięte efekty w zakresie wzrostu wartości sprzedaży. Słowa kluczowe: marketing analityczny, automatyzacja marketingu, proces badawczo-analityczny, komunikacja i działania marketingowe.
EN
The purpose of this article was realised by presenting the role of analytical marketing in an analytical research process supported by marketing automation. In the article, we show that the data collected and processed in this way can be an excellent source of information needed to carry out the process. This was demonstrated by the practical example of implementing an advertising campaign for Company X and showing the results achieved in terms of increase in sales value.
RU
Цель статьи была достигнута путем представления роли аналитического маркетинга в исследовательско-аналитическом процессе, поддержанном автоматизацией маркетинга. В статье указали, что накопляемые и обрабатываемые таким образом данные могут представлять собой великолепный источник информации, необходимой для осуществления данного процесса. Это продемонстрировали на практическом примере внедрения для фирмы X рекламной кампании, а также представили достигнутые результаты в сфере роста стои- мости продажи.
Year
Issue
Pages
149-158
Physical description
Contributors
References
 • Apanowicz J. (2000), Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, WSAiB, Gdynia.
 • Cost of Hard Drive Space (2017), http://ns1758.ca/winch/winchest.html [dostęp: 15.03.2017].
 • Davenport T.H., Harris J.G. (2007), Competing on analytics. The new science of winning, Harvard Business School Press, Boston.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Jeffrey M. (2015), Marketing analityczny, 15 wskaźników, które powinien znać każdy marketer, Helion, Gliwice.
 • Kamiński S. (1992), Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin.
 • Mazurek-Łopacińska K. (1998), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Misiak T. (2013), BIG DATA- szansa czy terror?, http://tomaszmisiak.natemat.pl/63659,big-data-szansa-czy-terror [dostęp: 15.03.2017].
 • Pasour E.C. (1981), A Further Note on the Measurement of Efficiency and Economies of FarmSize, “Journal Agriculture Economic”, No. 32(2).
 • Skrzypek E. (2012), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 262.
 • Steve S.S. 1951, Handbook of Experimental Psychology, John Wiley & Sons, New York.
 • Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • http://beta.fortune.com/global500/walmart-1 [dostęp: 15.03.2017].
 • http://ns1758.ca/winch/winchest.html [dostęp: 15.03.2017].
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwachi-gospodarstwach-domowych-w-2016-roku,3,14.html [dostęp: 15.03.2017].
 • http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/big-data-as-a-service.asp [dostęp: 15.03.2017].
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access [dostęp: 15.03.2017].
 • https://www.comptia.org/resources/big-data-insights-and-opportunities-2015 [dostęp: 15.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-82f1bb15-fc4f-4556-aeb7-896c344e658a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.