PL EN


2016 | (11) 2016 | 30-35
Article title

Wykorzystanie technologii informacyjnej w projekcie edukacyjnym dotyczącym „dopalaczy”

Authors
Content
Title variants
EN
The use of information technology in the educational project on “designer drugs”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkoła, jako instytucja edukacyjno-wychowawcza, stoi przed niełatwym zadaniem, jeżeli chodzi o działania profilaktyczne w dziedzinie dopalaczy. Zaangażowanie uczniów do realizacji projektów edukacyjnych wzmacnia jego przekaz i pozwala na rozwój kreatywności młodych ludzi w szkole gimnazjalnej. Wykorzystywanie komputerów w edukacji nie ogranicza się w dzisiejszych czasach do lekcji informatyki, ich zastosowanie przydaje się do realizacji różnych projektów, jak i pozwala na zintegrowaną naukę. Projekty z zastosowaniem nowej technologii i technologii informacyjnej są bardziej atrakcyjne dla uczniów, co zachęca ich do podjęcia działania
EN
The school, as educational institution, faces no an easy task when it comes to prevention in the field of designer drugs. The involvement of students in educational projects reinforces its message and allows for the development of the creativity of the high school students. Nowadays, the use of computers in education is not limited to computer lessons; they are useful in various projects and helpful in knowledge integration. Projects using new technology and information technology are more attractive for students what encourages them to take action.
Year
Volume
Pages
30-35
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
  • Basaj H., Edukacyjne zastosowanie komiksu w projekcie gimnazjalnym i nie tylko, „Meritum” 2011, nr 4, s. 58–64.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2015 r., poz. 875).
  • Jabłoński P., Malczewski A., „Dopalacze”, czyli nowe substancje psychoaktywne: skala zjawiska i przeciwdziałanie, „Serwis informacyjny Narkomania” 2014, nr 2, s. 11–16.
  • Jabłoński P., Malczewski A., „Dopalacze”, czyli nowe substancje psychoaktywne: skala zjawiska i przeciwdziałanie – część II, „Serwis informacyjny Narkomania” 2014, nr 3, s. 23–29.
  • Janczak D., Jak cyfrową bajkę zmienić w rzeczywistość?, „Meritum” 2011, nr 4, s. 37–41.
  • Tadeusiewicz R., Wielorakość wcieleń i ról komputera w szkole [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Nowe wyzwania edukacyjne, red. J. Migdałka, A. Stolińskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.
  • Wnukowicz M., Wierzbicki J., W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych?, „Meritum” 2011, nr 4, s. 42–44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83161175-ff41-429a-a719-3620d3c0fa43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.