PL EN


2016 | 37 | 3 | 157-169
Article title

Kaznodziejstwo kanoników regularnych kongregacji krakowskiej na tle kaznodziejstwa zakonnego od średniowiecza do czasów nowożytnych

Content
Title variants
EN
The Preaching of the Canons Regular of the Cracow Congregation on the Backdrop of Monastic Preaching from the Middle Ages Until the Modern Era
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The preaching in Poland has a similar history to that of other Western countries. Among the priestly functions, the greatest importance was given to preaching, because it required adequate intellectual, oratorical and spiritual qualities. In the Canons Regular, this duty was entrusted to clergymen holding an academic grade. Three of their monasteries were outstanding: Kazimierz, Kraśnik and Vilnius – they were formation houses (novitiate, seminary), provided with an adequate library and employing several professors of philosophy and theology. Regarding the merits for Polish preaching, the Canons Regular of the Lateran hold an important place after the Jesuit, Dominican and Bernardine orders.
Year
Volume
37
Issue
3
Pages
157-169
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
  • WNHiS UKSW, Warszawa
References
  • Archiwum Bożego Ciała w Krakowie.
  • Baron Arkadiusz, Pietras Henryk. 2003-2005. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II-IV, układ i opracowanie. Kraków 2003-2005.
  • Subera Ignacy. 1971. Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Warszawa.
  • Wojtyska Henryk D. 1975. Nauka i nauczanie u kanoników regularnych (na przykładzie Kongregacji Bożego Ciała): Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II, cz. II. Rechowicz Marian (red.). Kraków 1975: 41-50.
  • Pazera Wojciech. 1999. Kaznodziejstwo w Polsce początku do końca epoki baroku. Częstochowa.
  • Panuś Kazimierz. 2001. Zarys kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Część druga: Kaznodziejstwo w Polsce od Oświecenia do XX wieku. Kraków.
  • Łatak Kazimierz, Makarczyk Irena (red.). 2008. Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Kraków.
  • Łatak Kazimierz, Nalbach Stanisław. 2009. Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku. Kraków.
  • Wolański Filip. 2012. Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobraźni i postaw. Toruń.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-833b99e0-98f0-4ea7-9bd4-354c3f80a32a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.