Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 12

Article title

Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa państw w środowisku międzynarodowym

Content

Title variants

EN
The role of international organizations in the shaping of the security policy of states in international environment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Countries’ membership of international organizations creates many opportunities for shaping their own policies. When faced with new challenges, international organizations that focus their activity mainly on the security of international environment are, regarding their member states, a guarantor of support from all the member states if a crisis situation occurs. It is necessary to remember the role that organizations perform in the area of security. They are an arena for consultation, within the framework of which the principles of joint international actions are worked out, which also performs the role of an individual instrument participating in the actions aimed at ensuring security and peace in the world.

References

 • 1. Antonowicz Lech, Podręcznik prawa międzynarodowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa, 2000.
 • 2. Bieleń Stanisław, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2010.
 • 3. Latoszek Ewa, Proczek Magdalena, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2001.
 • 4. Łoś-Nowak Teresa (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1999.
 • 5. Menkes Jerzy, Wasilkowski Andrzej, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2004.
 • 6. Morawiecki Wojciech, Międzynarodowe organizacje gospodarcze, tom 1 – System organizacji międzynarodowej, PWN, Warszawa, 1987.
 • 7. Morawiecki Wojciech, Organizacje międzynarodowe, PWN, Warszawa, 1965.
 • 8. Sulowski Stanisław, Brzeziński Michał (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2009.
 • 9. Żelichowski Ryszard (red.), Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 2008.
 • 1. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/organizacje-miedzynarodowe;3951715.html.
 • 2. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/59/592.
 • 3. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol5/Bielen.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-833bd733-cf5f-491b-805e-9a8d85f4b1ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.