PL EN


2004 | 6 | 79-96
Article title

Sprzedaż internetowa - wybrane zagadnienia prawne

Content
Title variants
EN
On-line selling (selected legal issues)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono prawnym aspektom sprzedaży internetowej. Uwzględniono współczesne przeobrażenia w systemach komunikacji (spowodowane przede wszystkim powstaniem Internetu) i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz większego i bardziej dostępnego zestawu możliwości oferowanych przez globalną sieć. Podkreślono, że tym wszystkim problemom powinno sprostać prawo, poprzez dostosowanie ustawodawstwa do zmieniających się warunków ekonomicznych.
EN
The subject of this paper deals with on-line selling in consumer turnover, which is one of the oldest and most commonly concluded contracts, carried out however with the use of modern and more and more common medium which is the Internet. The paper shows specific legal consequences resulting from such contracting in consumer turnover, presented against the legally binding regulations applied by the European Union and most updated Polish regulations, particularly the ones applied in the field of different ways and techniques of concluding contracts via the Internet, legal qualification of the form in which the contract has been concluded, the use of electronic signature while concluding contracts via the Internet, special protection of customers who conclude contracts "at a distance", including the use of the Internet, and legal forms of payment for the Internet transactions
Year
Issue
6
Pages
79-96
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
References
 • Ambroziewicz A., Podpis elektroniczny - pojęcie i funkcja w obrocie, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 1.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178.
 • Ustawy z 15 listopada 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. nr 130, poz. 1450.
 • Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.
 • Fedorowicz H., Akt wirtualny zamiast na papierze, "Rzeczpospolita" 2002, s. C l.
 • Fiege C., Anonymer Zahlungsverkehr mit elektronischem Geld, "Computer und Recht" 1998, nr 1.
 • Jacyszyn J., Elektroniczne czynności prawne, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 7.
 • Jagielska M., Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, "Monitor Prawniczy" 2000, nr 9.
 • Kocot W., Charakter prawny podpisu elektronicznego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 4, s. 39.
 • Kocot W., Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 12.
 • Kocot W., Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 4.
 • Kocot W., Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, C.H. Beck, Warszawa 1998.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999.
 • Radwański Z., System prawa cywilnego. Część ogólna, pod red. S. Grzybowskiego, Wrocław 1985.
 • Radwański Z., Elektroniczna forma czynności prawnej, "Monitor Prawniczy" 2001, nr 22.
 • Radwański Z., Zobowiązania ‒ część ogólna, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83491501-a745-41b4-9302-7998337052fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.