PL EN


2013 | 3 | 400-402
Article title

Nadciśnienie tętnicze – niedoceniany problem edukacji medycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Zdrojewski T. Prewencja chorób serca i naczyń w Polsce – potrzeby a rzeczywistość. Przew Lek 2005; 6: 23–31.
  • Pokorna-Kałwak D, Mastalerz-Migas A, Sapilak B, i wsp. Nadciśnienie tętnicze u osób otyłych – charakterystyka grupy, preferencje terapeutyczne. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 609–611.
  • Babińska Z, Bandosz P, Nowicka-Sauer K, i wsp. Znajomość własnego ciśnienia tętniczego i rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w populacji wiejskiej – Program „Kiełpino”. Fam Med Prim Care Rev 2007; 9(3): 363–365.
  • Dąbrowski S, Bryl N, Horst-Sikorska W. Relacja pacjent–lekarz jako jeden z wymiarów jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 379–381.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8377bffc-d443-4570-b841-d63b461265a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.