PL EN


2015 | 2 (780) | 90-103
Article title

Polish Printing In Transition

Authors
Title variants
PL
Polska poligrafia w okresie transformacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the printing sector, between 1989 and 2014, one can distinguish the following periods: rapid development of printing enterprises (1989 - 1995), maturity and stability in the printing sector (1996 - 2004), investments and strengthening competitive advantage (2005 - 2009), reduction and restructuring of the sector (2010 - 2014 and beyond). In their decisions, managers of Polish printing companies do not take into account global market analyses. Macroeconomic processes are beyond the horizon of reflection and planning is limited to short-term microeconomic perspective. The coming years will reveal the new face of the printing industry. The current situation in the printing industry confirms excessive growth of production capacity in relation to demand. In the near term, the number of enterprises will reduce significantly – unfortunately, more often due to bankruptcy rather than restructuring.
PL
W sektorze poligraficznym w latach 1989 – 2014 można wyróżnić okres: gwałtownego rozwoju przedsiębiorczości poligraficznej (1989 – 1995), dojrzałości i stabilizacji sektora poligraficznego (1996 – 2004), inwestycji i utrwalania przewagi konkurencyjnej (2005 – 2009), redukcji i restrukturyzacji sektora (2010 – 2014 i kolejne). Menedżerowie polskich przedsiębiorstw poligraficznych nie uwzględniają w swoich decyzjach analiz rynków globalnych. Makroekonomiczne procesy pozostają poza horyzontem refleksji, a planowanie ogranicza się do krótkoterminowej perspektywy mikroekonomicznej. Najbliższe lata objawią z pewnością nowe oblicze sektora poligraficznego. Obecna sytuacja w sektorze poligraficznym potwierdza nadmierny rozwój mocy produkcyjnych w stosunku do zapotrzebowania. W najbliższej perspektywie liczba przedsiębiorstw znacznie zmniejszy się – niestety częściej droga bankructw niż restrukturyzacji.
Contributors
  • dr inż. Wiesław Cetera, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-839b3190-f74d-49cc-8b16-95bf514883c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.