PL EN


2011 | 89 | 47-64
Article title

Przywództwo w dobie CSR i PR

Title variants
EN
Leadership at the Age of CSR and PR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule powiązane zostały trzy zagadnienia: przywództwo, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz Public Relations, które w tej konfiguracji nie występują często. Związek ten nie jest jednak przypadkowy, ponieważ PR wyrasta z ciągle rosnącego zainteresowania interesariuszy działaniem firmy, także w obszarze społecznej odpowiedzialności. W artykule przedstawiona jest teza, że CSR poddawana obecnie krytyce przez teoretyków i praktyków biznesu, nie jest przejściową modą, ale koniecznością, która wymaga nowego rozumienia i uprawiania biznesu. Dlatego potrzebne jest nowe przywództwo otwarte na takie wartości, jak: zaangażowanie, szacunek, dialog i innowacyjność. Nowy lider biznesu powinien widzieć swoje działania gospodarcze w kontekście nie tylko ich opłacalności, ale również ich wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo, powinien umieć prowadzić dialog z interesariuszami - w tym także organizacjami pozarządowymi - oraz pomagać swoim pracownikom się rozwijać i wspólnie z nimi poszukiwać nowych rozwiązań. Jedynie w ten sposób biznes może przeciwdziałać izolacji od społeczeństwa i odegrać pozytywną rolę w procesie globalizacji.
EN
In this article three categories of leadership, Corporate Social Responsibility and Public Relations have been integrated, even though they do not come together very often. However, this connection is not accidental, because PR stem from the growing interest of stakeholders in overall companies' performance including their social involvement and responsibility. The author of the article argues that Corporate Social Responsibility, which has recently been widely criticized, is not a meaningless trend, but a necessity desiring new business understanding and practice. That is why new leadership is also needed; a leadership open to values of involvement, respect, dialogue and innovations. The new leader of business should see his economic activities in a wider context of their impact on the environment and society, be able to lead dialogue with stakeholders - including NGOs - should help his employees to develop their careers, and together with them look for new innovative solutions in a way to excellence. Only in this way business can prevent its exclusion from society and play a positive role in the process of globalization.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Budzyński W., Public Relations - zarządzanie reputacją firmy, POLTEXT, Warszawa 2006.
 • 2. Chrysides G.D., Kaler J.H., An Introduction to Business Ethics, Thomson, 2003.
 • 3. Cutlip S., Center A., Effective Public Relations, Englewood Cliffs, 1978.
 • 4. Entine J., Shattered Image: Is The Body Shop Too Good to Be True?, [w:] Business Ethics, September 1994.
 • 5. Freeman R.E., Liedtka J., Corporate social responsibility: a critical approach - corporate social responsibility no longer a useful concept, [w:] Business Horizons, July - August 1991.
 • 6. Friedman M., The social responsibility of business is to increase its profits, The New York Times Magazine, 13 wrzesień, 1970.
 • 7. Gostick A., Elton Ch., The Carrot Principle, Simon and Schulster UK Ltd, London 2009.
 • 8. Green Paper - Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility.
 • 9. Hermann P., CSR - Corporate Social Responsibility Versus Citizens Social Rights, [w:] Corporate Social Responsibility and Ethical Aspects of Business, red. Grażyna O'Sullivan, Janusz Toruński, Henryk Wyrębek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
 • 10. Juscius V., Competitive Advantages to Business Based on Corporate Social Responsibility, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 81 seria Administracja i Zarządzanie, (8)2009.
 • 11. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1984.
 • 12. Kieżun W., Kwiatkowski S., Style zarządzania. Teoria i praktyka, KiW, 1975.
 • 13. Marks K., Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, [w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 1, Książka i Wiedza, 1960.
 • 14. Nauka organizacji i zarządzania, red. Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak, Andrzej Pakuła, Jerzy Supernat, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • 15. No Scruples?, red. Roger Cowe, Spiro Press, 2002.
 • 16. Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N. Craig Smith, Gilbert Lenssen, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • 17. Platon, Obrona Sokratesa, [w:] Platon, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, PWN, Warszawa 1958.
 • 18. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, red. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • 19. Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • 20. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, red. Jarosław S. Kardas, Monika Jasińska, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83b7c635-2f2f-4c69-bf86-ca0944230d9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.