Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 21-29

Article title

Zastosowanie pracy grupowej z rolnikami na przykładzie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR)

Content

Title variants

EN
Application of group work with farmers on the example of the Warmian-Masurian Agricultural Advisory Center based in Olsztyn

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wykonują zadania w zakresie doradztwa rolniczego wykorzystując w tym celu szereg form i metod pracy. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zalet pracy doradczej z grupami problemowymi rolników, zarówno dla jej uczestników, jak i organizatora tego sposobu oddziaływania doradczego, a także propozycja wykorzystania formy grupowej w ośrodku doradztwa rolniczego. W artykule dokonano charakterystyki grup problemowych zawiązanych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w roku 2020.
EN
Voivodship agricultural advisory centers perform agricultural advisory tasks using for this purpose a number of forms and methods of work. The purpose of this article is to present the essence and advantages of advisory work with farmers` problem groups, both for its participants and the organizer of this way of advisory impact, as well as to propose the use of group form in an agricultural advisory center. The article describes the problem groups established in the Warmian-Masurian Agricultural Advisory Center based in Olsztyn in 2020.

Year

Issue

Pages

21-29

Physical description

Dates

received
2020-02-20
accepted
2020-03-30

Contributors

  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

References

  • Gladding S. (1994): Poradnictwo zawodowe – zajęcie wszechstronne, Urząd Pracy, Warszawa.
  • Kujawiński W. (2009): Metodyka doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań, 28.
  • Kujawiński W. (2005): Słownik metodyczny doradcy rolniczego, wersja elektroniczna poprawiona, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań, 44.
  • Pakiet edukacyjny wspierający pracę doradców zawodowych Akademickich Biur Karier, WUP w Szczecinie, Szczecin, 2015, 17.
  • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 896 t.j., ze zm.).
  • Van den Ban A. W. Hawkins H. S. (1997): Doradztwo rolnicze, Wydawnictwo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Kraków, 10.
  • Wawrzyniak B. M. (2000): Doradztwo w agrobiznesie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek, 13.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-83b81e48-ba1f-4a13-86a0-b7677e25fddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.