PL EN


2016 | 22 | 265-276
Article title

Losy projektu Wielkiego słownika gwary podhalańskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The fate of the projected Great Dictionary of the Podhale Dialect
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author characterizes the unpublished materials for a dictionary of the Podhale dialect, and postulates the preparation of a digital edition.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
References
 • Dembowski B., 1894, Słownik gwary podhalskiej, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności” V, s. 339–444 [przedr.: J. Okoniowa (red.), Studia dialektologiczne III, Kraków 2006, s. 233–342].
 • Dutkowa R. (red.), 1991, Zakopane. Czterysta lat dziejów, t. 1–2, Kraków.
 • Karaś M., 1963, Przegląd i charakterystyka badań językowych w Małopolsce południowej, „Zeszyty Naukowe UJ” „Prace Językoznawcze” nr 5, s. 341–354.
 • KąśILG: J. Kąś, Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I: A–B, t. II: C–Do, t. III: Dó–Gr, Bukowina Tatrzańska – Nowy Sącz 2015–.
 • KąśSGO: J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003, wyd. 2: 2011.
 • Łepkowski J., Jerzmanowski J., 1850, Ułamek podróży archeologicznej po Galicji odbytej w r. 1849 przez Józefa Łepkowskiego i Józefa Jerzmanowskiego, „Biblioteka Warszawska” III, s. 193–416.
 • Okoniowa J., 2005, Juliusz Zborowski 8 IV 1888 – 15 VI 1965. W czterdziestolecie śmierci, [w:] M. Madejowa, A. Mlekodaj, K. Sikora (red.), Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język, Kraków, s. 190–194.
 • Okoniowa J., 2009, Nad słownikiem gwary (z materiałów Juliusza Zborowskiego), „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 17, Kraków, s. 181–197.
 • Paryski W.H., 1965, Zbiory prof. Zborowskiego, „Przekrój” nr 1067, s. 8.
 • Paryski W.H., 1992, Spuścizna piśmiennicza po Juliuszu Zborowskim, „Rocznik Podhalański” V, s. 87–93.
 • Paryski W.H., 1998, Gwara na fiszkach i w szufladzie (z W.H. Paryskim rozmawia Adam Liberak), „Tygodnik Podhalański” IX, nr 47, s. 25.
 • Pasterstwo: W. Antoniewicz (red.), Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. 1, oprac. W. Antoniewicz, t. 2, K. Figuła, t. 3, A. Drozdowski, t. 4, S. Górzyński, t. 5, W. Antoniewicz, t. 6, W. Antoniewicz, M. Dobrowolska, T.P. Szafer, t. 7, W. Antoniewicz, t. 8, W. Antoniewicz, K. Dobrowolski, W.H. Paryski, Wrocław 1959–1970.
 • Radwańska-Paryska Z., 1962, Polskie nazwy góralskie roślin Tatr i Podtatrza, [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. 4: Historia osadnictwa i organizacja społeczna pasterstwa oraz słownictwo pasterskie Tatr Polskich i Podhala, red. W. Antoniewicz, oprac. S. Górzyński, Wrocław – Kraków – Warszawa, s. 195–233.
 • SGP: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–9, z. 2), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2), t. 1–3: Wrocław – Warszawa – Kraków 1977–1991, t. 4–9, z. 2: Kraków 1992–2015.
 • Wet: Z., W. Paryscy, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995.
 • Wrześniowski A., 1885, Spis wyrazów podhalskich, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” X, 1885, s. 1–26 [przedr. w: J. Okoniowa (red.), Studia dialektologiczne III, Kraków 2006, s. 185–232].
 • Zborowski J., 1972, Pisma podhalańskie, wybór i oprac. J. Berghauzen, t. I–II, Kraków.
 • ZborSG: J. Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, oprac. i uzup. z materiałów Aut. przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kier. Joanny Okoniowej, Zakopane – Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83d491c5-bd40-43b0-8f85-1fc90da11c47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.