PL EN


2017 | 8 | 4 | 335-340
Article title

Wolne oprogramowanie QGIS i jego możliwości wykorzystania w edukacji

Content
Title variants
EN
Free QGIS Software and its Ability to Use in Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat możliwości wykorzystania wolnego oprogramowania z dziedziny Systemów Informacji Geograficznej (GIS)1 w edukacji na przykładzie programu QGIS. Dokonano przeglądu dostępnych zasobów edukacyjnych dotyczących QGIS, umożliwiających naukę pro-gramu.
EN
The paper presents the topic of using free software in the field of Geographical Information Systems in education on the example of the QGIS program. A review of the educational resources available for the QGIS for learning the program was made.
Keywords
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
335-340
Physical description
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Polska
 • Doktor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Polska
References
 • Bonnell, J., Fortin, M. (2014). Historical GIS Research in Canada. Calgary: University of Calgary Press.
 • GIS w szkole Poradnik dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (2011). Warszawa: GRID.
 • Iwańczak, B. (2013). Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Gliwice: Helion.
 • Maszewska, K., Pokojski, W. (2017). Edukacja na odległość w zakresie geoinformatyki. e-Mentor, 1, 30–39.
 • Nowotarska, M. (2009). Wprowadzenie do Quantum GIS. Pobrane z: http://quantum-gis.pl/_me-dia/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_gis.pdf (17.10.2017).
 • Podstawa programowa przedmiotu geografia. Pobrane z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/ 2011/02/5e.pdf (17.10.2017).
 • Pokojski, W. (2012). Technologia informacyjna i webGIS w kształceniu nauczycieli – kurs e-learningowy. e-Mentor, 43, 57–62.
 • Przewodnik GIS do Interaktywnego Narzędzia Edukacyjnego. Pobrane z: http://www.gis.geo.uj.edu.pl/ Teaching_tool_on_knowledge_transfer/pl/wydruki/pdf/Przewodnik_GIS.pdf (17.10.2017).
 • Szczepanek, R. (2012). Quantum GIS – wolny i otwarty system informacji geograficznej. Czaso-pismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 4, 171–182.
 • Szczepanek, R. (2013). Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS. Kraków: Wyd. Politech-niki Krakowskiej.
 • Szczepanek, R., Nowotarska, M. (2011). Wykorzystanie wolnego oprogramowania geomatyczne-go do realizacji statutowych zadań gmin. Acta Scientarum Polonorum, Geodesia et De-scriptio Terrarum, 2, 31–40.
 • Szkurłat, E., Piotrowska, I., Wieczorek, T., Hibszer A., Rachwał, T. (2017). Nowa podstawa progra-mowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Geografia w Szkole, 3, 26–31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-83f2c731-402e-4f87-afe6-8ab39e45856d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.