PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 5-10
Article title

Inspirujące praktyki w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i wsparcia dla rodziców w Europie

Content
Title variants
EN
Inspiring practices on Early Intervention and Prevention in family and parenting support across Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
10 października 2012 roku, w czasie Konferencji „Think Parents!” organizowanej przez Holenderski Instytut Młodzieży w Hadze, sieć Eurochild zaprezentowała Kompendium inspirujących praktyk w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i rodzicielstwa. Dokument to owoc pięciu lat wzajemnej nauki i konsultacji w ramach tematycznej grupy roboczej Eurochild ds. wsparcia rodziny i rodzicielstwa. Kompendium jest zbiorem 12 szczegółowych studiów przypadków świadczeń w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki. Opisane inicjatywy są przykładem rozwiązań, które sprawdziły się na gruncie europejskim i niosą ze sobą olbrzymi potencjał tworzenia nowych, innowacyjnych i efektywnych kosztowo metod umacniania dzieci i rodzin.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-841ebd3e-3887-4653-a047-8bd87caf9c9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.