PL EN


2015 | 50 | 129-135
Article title

Polityka promocji jednostki samorządu terytorialnego w kreowaniu wizerunku obszarowego produktu turystycznego (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego)

Authors
Content
Title variants
EN
Local government unit promotion policy in creating the image of the regional tourism product (on the example of the West Pomeranian province)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the contemporary market conditions, creating the tourism product image requires conducting proper promotion policy, including the selection of appropriate instruments. This process is noticeable in the context of the strategic activities of major cities, provinces, or countries. Promotion policy in creating the image of the tourism product should also be applied at the local level: not only in relation to large cities (municipalities) or counties but also with rural and urban-rural entities. The specificity, complexity, and often ambiguous identity of the entities have made creating the image of the tourism product in municipalities less popular. The purpose of the article is to present the essence, as well as the benefits of the promotion policy in creating the image of the regional tourism product on the basis of a research performed in the West Pomeranian province municipalities.
Year
Volume
50
Pages
129-135
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
References
 • Alejziak W. (2005) Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej, [w:] Panasiuk A. (red.), Polityka turystyczna, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga, 13–21.
 • Bar R., Doliński A. (2000) Geografia turystyczna, PWN, Warszawa.
 • Candela G., Figini P. (2010) The Economics of Tourism Destinations, Springer, Bologna.
 • Domański T. (2006) Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, [w:] Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, CXVI, Warszawa, 124–140.
 • Florek M., Augustyn A. (2011) Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 • Glińska E., Popławski T. (2002) Promocja miasta jako instrument marketingu terytorialnego, [w:] Michałowski K. (red.), Informacja i promocja w turystyce, Materiały konferencyjne z I Sympozjum Naukowego „Znaczenie informacji i promocji w gospodarce turystycznej”, Politechnika Białostocka, Białystok, 121–133.
 • Korenik S. (1997) Region depresji oraz metody jego restrukturyzacji, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 755, 231–242.
 • Kornak A., Rapacz A. (2001) Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław.
 • Nawrocka E. (2004) Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru, [w:] Panasiuk A. (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze, 361–367.
 • Panasiuk A. (2005) Polityka promocji produktu turystycznego, [w:] Panasiuk A. (red.), Polityka turystyczna, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga, 70–71.
 • Pride W., Ferrell O.C. (2012) Foundations of Marketing, Cengage South-Western, Mason.
 • Timothy D.J., Boyd S.W. (2003) Heritage tourism, Pearson Education Limited, Essex.
 • Wiktor J. (2013) Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, WN PWN, Warszawa.
 • Wróbel S. (2006) Polityka i proces polityczny, [w:] Szmulik B., Żmigrodzki M. (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, UMCS, Lublin, 240–251.
 • Żemła M. (2003) Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Żurawik W. (2005) Marketing. Podstawy i kontrowersje, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8422afc3-e3d6-4434-82ac-770b59be6b0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.