PL EN


2014 | 199 | 99-106
Article title

Informatyzacja opieki stacjonarnej w systemie ochrony zdrowia na przykładzie warszawskich szpitali publicznych

Content
Title variants
EN
Implementation of Hospital-Based Information Technology System - an Example of Public Hospitals in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article describes the idea of introducing information technologies to hospital care and provides an overview of their implementation in Poland as one of the European Union member states. Special emphasis is put on Warsaw hospitals. The current state of their hospital information systems is further described based on the data recently collected by the Polish Supreme Audit Office. Additionally, the article includes two case studies, which give insight into everyday application of hospital information systems in a general hospital and a specialist institute.
Year
Volume
199
Pages
99-106
Physical description
Contributors
References
 • Dokumentacja medyczna, red. D. Drozdowska, Cegedim, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.
 • Ustawa o systemie informacji w ochornonie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657.
 • Dz. U. z 2014 r., poz. 998.
 • http://www.nik.gov.pl/plik/id,4849,vp,6462.pdf [17.07.2013].
 • https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/ehealth_benchmarking_3_ final_report.pdf [17.07.2013].
 • Informatyka medyczna, red. R. Rudowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Książek P., Drop B., Furtak M., Warchoł-Sławińska E., Digital Hospitals. How to Navigate Them? "Zdrowie Publiczne" 2011, 121 (1).
 • Piętka E., Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Pilewski B.D., Dżygadło B., Łepecka-Klusek C., Szpitalne systemy informatyczne i czynniki warunkujące ich wdrażanie, "Pielęgniarstwo XXI wieku" 2011, nr 4(37).
 • Romaszewski A., Trąbka W., System informacyjny opieki zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2011.
 • Sinha P.K., Saunder G., Bendale P., Mantri M., Dande A., Electronic Health Record. Standards, Coding Systems, Frameworks, and Infrastructure, Wiley 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-842908db-a009-4651-a0cf-7145c7c4a96b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.