PL EN


2012 | 24 | 201-213
Article title

Finansowanie systemów ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii

Authors
Content
Title variants
EN
Funding of the National Insurance Systems on the Example of Poland, Germany and Great Britain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie scharakteryzowano pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych oraz etapy tworzenia i techniki finansowania tego systemu. W rozdziale pierwszym zaprezentowane zostały podstawy finansowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rozdział drugi przedstawia podstawy finansowania systemu ubezpieczeń społecznych w Niemczech. W rozdziale ostatnim przedstawiono podstawy finansowania systemu ubezpieczeń społecznych w Wielkiej Brytanii. W zakończeniu zawarto najistotniejsze wnioski wynikające z dokonanych rozważań.
EN
The paper consists of an introduction, three chapters and conclusions. The introduction includes the interpretation of the national insurance system and presentation of the stages of creation and techniques of funding it. The bases of funding the system of national insurance schemes in the Poland were presented in the first chapter. The second chapter indicates the bases of funding the system of national insurance schemes in the Germany. The bases of funding the system of national insurance schemes in Great Britain were introduced in the last chapter. Conclusions from the report were contained in the last part of the paper.
Year
Volume
24
Pages
201-213
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Marketingu Politechnika Częstochowska
References
 • Annual Abstract of Statistics, Office for National Statistics No.146 edition 2010, http://www.aa2010.final-77-165559.pdf
 • Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie, 1993, red. S. Golinowska, t. I, Studia i Materiały, z. 16, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Dane Departamentu Statystyku Centrali ZUS za lata 2005–2008, 2009, Warszawa.
 • Grzebieniak A., 2007, Polski system ubezpieczeń społecznych – zalety i wady, Studia Gdańskie t. IV, Gdańsk.
 • Johnson P., Rake K., 1997, Brytyjski system emerytalny [w:] Systemy i reformy emerytalne – Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska, Raport końcowy projektu Phare ACE Programme 1995 Nr P95-2139-R, z. 1(48), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • http://www.zus.pl/statys/dane 2005;pdfhttp://www.zus.pl/statys/dane 2006;.pdf
 • http://www.zus.pl/statys/dane 2007.pdf, http://www.zus.pl/statys/dane 2008.pdf
 • Mutual information system on social protection, Social protection in the Member States of the European Union of the European Economic Area and in Switzerland (MISSOC 2009), European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 2009, http://www.ec.europa.eu/employment_social/ missoc/.../ compare Tables.do.
 • Nationaler Strategiebericht Alterssicherung 2005, Bundesrepublik Deutschland, http:/www./europa.eu.int/comm/ employment_social/ social-protection/docs/de_de.pdf.
 • Rocznik Statystyczny ubezpieczeń społecznych-system pozarolniczy 2003–2005, 2007, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny ubezpieczeń społecznych-system pozarolniczy 1999–2002, 2004, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
 • Statistisches Jahrbuch 2006, 2006, fűr Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 • Statistisches Jahrbuch 2007, 2007, fűr Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 • Statistisches Jahrbuch 2008, 2008, fűr Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 • Statistisches Jahrbuch 2010, 2010, fűr Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt,Wiesbaden.
 • Tool M.R., 1990, Institutionalist View of Economic System [w:] Dopfer K., Raiible K.F. (ed.), TheEvolution of Economic System, St. Martin's Press, New York.
 • Ustawa z 28.03.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, DzU nr 95, poz. 398.
 • Ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU nr 13 poz. 934.
 • Wilkin J., 1995, Jaki kapitalizm, jaka Polska?, PWN, Warszawa.
 • Żukowski M., 2006, Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-84298cbf-1dea-4ccf-9713-a3ffd8127c94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.