PL EN


2009 | 1 | 1 | 84-91
Article title

O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści "Ministerstwo bólu" Dubravki Ugrešić

Authors
Content
Title variants
HR
Strategija prijevoda u romanu Dubravke Ugrešić "Ministarstvo boli"
EN
The translation strategy in Dubravka Ugresic’s novel "The ministry of pain"
Languages of publication
PL
Abstracts
HR
Ovaj tekst predstavlja jedan od najnovijih romana Dubravke Ugrešić smatrani kao predmet prijevoda. Roman "Ministarstvo boli" utemeljen na jugoslavenskoj prošlosti u ponekim se djelovima pokazuje blizak nemogućnosti prevođenja. Problem se osobito odnosi na esejističke dijelove koje ocjenjuju hrvatsku književnost ili komunizam u bivšoj Jugoslaviji. Dorota Jovanka Ćirlić, kao prevoditeljica, odlučila je objasniti neke od poteškoća u odvojenoj bilješci dodanoj romanu (napomene dopunjavaju komentar autorice). Problematične riječi i fraze ostavljene bez takvog objašnjenja mogu ga naći izravno u romanu (deskriptivno komentirane) ili prepuštene su sposobnosti čitatelja. Osim kulturne osnove u romanu postoji također jezično pitanje koje s obzirom na njegovi komplicirani karakter i strategiju prevođenja u tome slučaju trebalo bi prikazati posebno na drugom mjestu.
EN
The text presents one of Dubravka Ugresic’s latest novels perceived as the subject of translation. "The ministry of pain" founded on (ex-)Yugoslavian past turns out extremely difficult, in some parts it seems close to the untranslability. The problem concerns especially the parts which are more essayistic and estimate Croatian literature or communism in former Yugoslavia. Dorota Jovanka Ćirlić, the translator, had decided to explain some of the difficulties in her special note added to the novel (the footnotes supplement the writer’s endnotes). The troublesome words and phrases left without that kind of explanation might find it directly in the novel (descriptively commented) or require reader’s self-reliance. Apart from the cultural setting there is also a language question in the novel which because of its complex character and the translation strategy shall be interpreted separately.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
84-91
Physical description
Dates
published
2009-10-01
Contributors
References
  • Dąbrowska-Partyka, Maria. „Przekład i kultura albo zakaj se nemre”. Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
  • Inny słownik języka polskiego PWN. Red. Mirosław Bańko. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
  • Kornhauser, Julian: „Nostalgia w Amsterdamie. O najnowszej powieści Dubravki Ugrešić.” Europa 136 (2006).
  • Mały słownik języka polskiego. Red. Elżbieta Sobol. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
  • Sypnicki, Józef, Magdalena Szeflińska-Karkowska. „Czynniki kulturowe amplifikacji tekstu w procesie tłumaczenia.” Przekładając nieprzekładalne. Red. Małgorzata Ogonowska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. 201—210.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-842da5e5-3d04-4114-92bb-4f0b37a939e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.