Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(21) | 45-55

Article title

Identyfikacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych

Authors

Content

Title variants

EN
Identification and Cultural Identity in Different Spatial Scales

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono pojęcia tożsamości społecznej i terytorialnej. Wykazano relacje między etnicznością a terytorialnością. Podkreślono symbolizm terytorialności i jej mitologizację ze szczególnym uwzględnieniem okcydentalizacji i wiktymizacji. Przedyskutowano kwestie wielokulturowości i transkulturowości. Przeanalizowano relacje między nacjonalizmem a tożsamością. Wskazano również neoplemienność w kontekście zderzenia cywilizacji w ramach jednego narodu. Przedstawiono wniosek, że pojęcie tożsamości jest dalekie od jednoznaczności, można je więc łatwo zastąpić pojęciami ideologii, organizacji i solidarności.
EN
The notions of social and territorial identities are discussed in the paper. Relations between ethnicity and territoriality are indicated. The symbolism of territoriality and its mythologisation is pointed to, in which strategies of occidentalisation and victimisation play their parts. The questions of multiculturalism and transculturalism are discussed. The relations between nationalism and identity are analysed. Neo-tribes are considered in the context of the clash of civilisations within one nation. It is concluded that the notion of identity is far from being unequivocal and can be easily substituted by those of ideology, social organisation and solidarity.

Year

Issue

Pages

45-55

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Warszawa: Znak.
 • Arendt, H. (1998). Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Kraków: Znak.
 • Bagnoli, A. (2007). Between Outcast and Outsider: Constructing the Identity of the Foreigner. European Studies, 9 (1), 23–44.
 • Banaszczyk, T. (1989). Studia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni w durkheimowskiej szkole socjologicznej. Wrocław: Ossolineum.
 • Bauman, Z. (2000). Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 • Bokszański, Z. (1989). Tożsamość – interakcja – grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Bokszański, Z. (2006). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: PWN.
 • Chałasiński, J. (1968). Kultura i naród. Warszawa: PWN.
 • Damrosz, J. (1988). Symbolika regionu wyznacznikiem odrębności. W: D. Simonides (red.), Symbolika regionów. Studia etnografczno-folklorystyczne (9–28). Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 • Davies, N., Moorhouse, R. (2011). Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Vratislavia – Breslau – Wrocław. Kraków: Znak.
 • Gellner, E. (1991). Narody i nacjonalizm. Warszawa: PIW.
 • Giddens, A. (2005). Socjologia. Warszawa: PWN.
 • Huntington, S. (2007). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: WWL Muza.
 • Jałowiecki, B. (1988). Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa: KiW.
 • Jałowiecki, B. (2016). Śmierć inteligencji. Polityka, 18 (3057), 79.
 • Jullien, F. (2016). Il n’y a pas d’identité culturelle. Paris: Édition de l’Herne.
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.
 • Kowalska, D. (2015). Prof. Mikołejko: W Polsce walczą ze sobą dwie cywilizacje. Słychać łabędzi śpiew tradycjonalistów. Polska. Pobrane z: http://www.polskatimes.pl/artykul/9219405,prof-mikolejko-w-polsce-walcza-ze-soba-dwie-cywilizacje-slychac-labedzi-spiew-tradycjonalistow,1,id,t,sa.html.
 • Kwaśniewski, K. (1997). Społeczne rozumienie relacji kresów i terytorium narodowego. W: K. Handtke (red.), Kresy – pojęcie i rzeczywistość (63–84). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Langewiesche, D. (2002). Naród, regionalizm, państwo narodowe: stan i perspektywy badań. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 20, 11–55.
 • Lenik, S. (2002). Tożsamość narodowa młodych Polaków. Częstochowa: WSP.
 • Lewandowska, I. (2003). Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur. Olsztyn: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 214.
 • Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa: PWN.
 • Maksymczak, P. (2007). Lubuski postkolonializm. Puls, 5 (105), 26.
 • Malešević, S. (2013). Nation-states and Nationalisms: Organization, Ideology and Solidarity. Cambridge: Polity Press.
 • Malmberg, T. (1980). Human Territoriality. The Hague: Mouton Publishers.
 • Minakowski, M.J. (2014). Leder się myli – rewolucja w Polsce była w 1990, nie 1946 r. Pobrano z: http://minakowski.pl/leder-sie-myli-rewolucja-w-polsce-byla-w-1990-nie-1946-r/.
 • Rykiel, Z. (2006a). Globalność a lokalność. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne – teraźniejszość i przyszłość (57–66). Warszawa: Scholar, Academica.
 • Rykiel, Z. (2006b). Podstawy geografi politycznej. Warszawa: PWE.
 • Rykiel, Z. (2010). Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze. W: Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych (17–31). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rykiel, Z. 2013. Vratislavia interculturalis. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 6, 133–141.
 • Rykiel, Z. (2014). Ideological and banal rather than normative nationalism. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 7, 173–177.
 • Rykiel, Z. (2015). Tożsamość, organizacja i eschatologia w perspektywie humanistycznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rykiel, Z. (2016a). Śmieszność semiperyferii. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 11, 7–17.
 • Rykiel, Z. (2016b). Tożsamość terytorialna, nacjonalizm i kreacja tożsamości lokalnej. W: M. Wójcicka, M. Dziekanowska (red.), Współczesne kreacje tożsamości społeczno–kulturowych (9–20). Lublin: UMCS.
 • Smolicz, J.J. (1990). Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym. Warszawa: PWN.
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Tuan, Y.F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW.
 • Wieruszewska, M. (1989). Tożsamość kulturowa jako wartość i czynnik konstytutywny społeczności lokalnej. W: B. Jałowiecki, K. Sowa, P. Dutkiewicz (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość (302–324). Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Universitas; seria Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, t. 20.
 • Wnuk-Lipiński, E. (2004). Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe. Kraków: Znak.
 • Zandecki, J. (2003). Modele integracji europejskiej: nawigacja między Europą państw a Europą regionów. W: P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa (red.), Jaka Europa? Regionalizacja a integracja. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Zarycki, T. (2005). Uciemiężona forpoczta Zachodu. Wiktymizacja i okcydentalizacja we współczesnym polskim dyskursie regionalnym. Kultura i Społeczeństwo, 49 (2), 115–133.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8432edf1-3069-4515-96c4-75bbb7ee32e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.