Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 1 | 128-147

Article title

Podmiot - dom - świat. Rozważania o wybranych wierszach Anny Janko

Content

Title variants

EN
Subject – home – space. Reflections of selected poems of Anna Janko

Languages of publication

PL

Abstracts

The article treats about relations between person and space, especially home, which appear in selected poems of Anna Janko. Home in them is an important, although painful place. An interesting issue is how the poet describes spaces of habitation and what values are associated with them. The article also brigs up the question of what is the essence of home in the characterized poems.

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

128-147

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

  • Bachelard Gaston, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przeł. H. Chudak, A.Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1975.
  • Dom w języku i kulturze, red. G. Sawicka, Szczecin 1997.
  • Ferenc Teresa, Jankowski Zbigniew, Janko Anna, Wieczorek Milena, Cztery twarze domu. Antologia rodzinna, wyd. Glob, Szczecin 1991. [CZTD]
  • Iwasiów Inga, Od erotyki lektury do paru pytań o uwiedzenia i zawody metodologiczne, [w:] Parafrazy i reinterpretacje: wykłady z teorii i praktyki czytania, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2004.
  • Janko Anna, Wykluwa się staruszka, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.
  • Kłosińska Krystyna, Między esencjalizmem i dekonstrukcją: Nancy K. Miller, [w:] Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
  • Lam Andrzej, Autobiograficzna rola podmiotu w poezji Zbigniewa Herberta [w:] Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa 2001.
  • Legeżyńska Anna, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, PWN, Warszawa 1996.
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wyd. II, Pallotinum, Poznań – Warszawa 1971. [BT]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-843a966c-fb3b-480e-9b18-7da889c0ebc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.