PL EN


2010 | 2(16) | 99-107
Article title

Blue Cross Organisation as the subject of safety management in mountain tourism

Content
Title variants
PL
Organizacja Niebieskiego Krzyża jako podmiot zarządzania bezpieczeństwem w turystyce górskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the issue of effectiveness of safety management in mountain tourism. The analysis was done by the Mountain Rescue organisation which through formalisation and behavioural dimensions of rescue activities manages the state and the level of safety in mountains, and more specifically in the field of mountain tourism.
PL
Artykuł porusza problematykę efektywności zarządzania bezpieczeństwem w turystyce górskiej. Przedmiotem analizy uczyniono organizację GOPR, która poprzez formalizacyjne i behawioralne wymiary działalności ratowniczej zarządza stanem i poziomem bezpieczeństwa w górach, a ściślej w zjawisku turystyki górskiej.
Year
Issue
Pages
99-107
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
 • Department of Tourism and Hotel Management, The Bronisław Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jarosław
References
 • Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik ratownika GOPR. Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 • Griffin R. W. 1999. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12019-3.
 • Jagiełło M. 1996. Wołanie w górach: Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach. Warszawa: Wydawnictwo "Iskry". ISBN 83-207-1529-6.
 • Jonak A. (ed.). 2002. "Na każde wezwanie...": Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Górskiego 1952–2002. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK: Oficyna Wydawnicza "Wierchy". ISBN 83-915387-5-3.
 • Koźmiński A., Obłoj K. 1989. Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0728-X.
 • Koźmiński A., Piotrowski B. 1999. Zarządzanie: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12705-8.
 • Leplat J. 1982. "Accidents and incidents production: Method of analysis". Journal of Occupational Accidents, no. 4.
 • Łucewicz J. 1999. Organizacyjne zachowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-368-0.
 • Mrozowicz K. 2006a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych determinant zachowań ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Górskiego. Doctoral thesis. Unpublished. Available at Jagiellonian Library in Krakow.
 • Mrozowicz K. 2006b. "Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża w pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości". Jarosławskie Studia Społeczne, no. 1.
 • Mrozowicz K. 2006c. "Niektóre aspekty zarządzania potencjałem osobowościowym na przykładzie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". In: Zarządzanie rozwojem organizacji. Ed. S. Lachiewicz. Monografie Politechniki Łódzkiej.
 • Mrozowicz K. 2007. "Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1 (10).
 • Petersen D. 1988. Safety management: A human approach. New York: Alorey. ISBN 0-913690-12-0.
 • Pidgeon N.F., Turner B.A. 1986. "Human error and socio-technical system failure". In: Modeling human error in structural design and construction. Ed. A. S. Nowak. New York: American Society of Civil Engineers. ISBN 087265583.
 • Rotter T. 2001. Psychologia likwidacji wypadków drogowych. Kraków: Text. ISBN 83-88934-10-4.
 • Saari J. (ed.). 1987 Successful accident prevention. Helsinki: Institute of Occupational Health. ISBN 9518016127.
 • Stalewski T., Łucewicz J. 1994. Socjologia organizacji: Problemy podstawowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-162-9.
 • Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 1977. Zakopane.
 • Statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 1991. Zakopane.
 • Stawowska L. 1983. Psychologia różnic indywidualnych dzieci i młodzieży. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. 2001. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-208-1295-X.
 • Studenski R. 1994. "Szacowanie i ograniczanie ryzyka". Atest – Ochrona Pracy, no. 6.
 • Studenski R. 1996. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 83-85718-47-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-843eecd3-697e-4701-8610-43d2d9dd0e2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.