PL EN


2014 | 10 | 151-162
Article title

Analiza zmian podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Authors
Title variants
EN
The Analysis of Changes in Income Taxes for Small Business Owners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Właściwym celem artykułu jest dokonanie analizy wielkości i struktury podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi różnych form opodatkowania dochodu na przykładzie Urzędu Skarbowego w Miechowie. Przebieg procedury badawczej objął w pierwszej kolejności krytyczną analizę dostępnej literatury przedmiotu. Następnie badaniem objęto liczbę podatników, jak i wartość wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie funkcjonowania Urzędu Skarbowego w Miechowie w latach 2004-2013. W końcowej części artykułu dokonano interpretacji dokonanych obliczeń, sformułowano wnioski i zweryfikowano postawioną hipotezę badawczą.(fragment tekstu)
EN
The ongoing changes in Poland result in specific transformations taking place in tax system, especially in income taxes. Personal Income Tax (PIT) is a direct tax levied on small business or on income of a person. A person means an individual, an ordinary partnership, a non-juristic body of person and an undivided estate. The article discusses changes in income taxes for business. The main aim of the paper is to prepare the analysis of the structure in income taxes for small business owners. The hypothesis has been examined by a method based on critical analysis of Polish and foreign literature on taxes. The critical analysis of literature and of available statistical data confirmed the research hypothesis. It means that the small business owners use taxes according common rules and a flat tax. The last one is the very popular type of paying taxes. In this case, small business owners pay the same tax rate regardless of their income level.(original abstract)
Year
Volume
10
Pages
151-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Brzeziński В., Prawo podatkowe. Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2000.
 • Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011.
 • Gaudemet P.M., Finanse publiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1991.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Kaleta J., Informator budżetowy, Warszawa 1989.
 • Kalinowski M., Współczesne systemy podatkowe. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1996.
 • Kuchmacz J., Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, Difrn, Warszawa 2013.
 • Kujda M., Informator budżetowy, Wydawnictwo TNOiK, Rzeszów 1992.
 • Kulicki J., Sokół P., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1995.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 • Oktoba R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2012.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, red. J. Marciniuk, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2012.
 • Polskie prawo podatkowe, red. W. Nykiel, W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.
 • Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-84455794-2f19-44f5-9786-d4164b7254b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.