PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 346-355
Article title

KOŚCIOŁY ROMAŃSKIE I ICH ROLA W TURYSTYCE PIELGRZYMKOWEJ I RELIGIJNEJ NA ZIEMIACH POLSKICH, CZ. I.

Content
Title variants
ROMAN CHURCHES AND THEIR ROLE IN PILGRIMAGE AND RELIGIOUS TOURISM ON POLISH LANDS, PART I
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przygotowanie informacji dla turystów udających się z pielgrzymką do sanktuariów zlokalizowanych w kościołach, które powstały w stylu romańskim. Opracowanie poszerza wiedzę dotycząca głównych cech wspomnianej architektury. Narracja powstała w wyniku analizy dostępnych źródeł i opracowań. Opis problemu wzmacniają dobrane tematycznie fotografie z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
EN
The main aim of the paper is to present information for tourists going on pilgrimage to sanctuaries located in churches, that were built in Roman style. The elaboration broadens knowledge concerning main features of the architecture mentioned above. The narration is based on an analysis of accessible sources and elaborations. The description of the problem is weighted by thematically attuned photographs from the National Digital Archive.
Contributors
References
 • Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990.
 • Janisio-Pawłowska D.: Początki świątyni chrześcijańskiej na Pomorzu Zachodnim, „Przestrzeń i Forma” 2015.
 • Jarzewicz J.: Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
 • Krassowski W.: Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, t. 1, Warszawa 1989.
 • Mroczko T.: Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978.
 • Przewodnik turystyczny Małopolska Romańska, http://www.malopolskaromanska.pl/. [dostęp 9.03.2016].
 • Serejski M.: Karol Wielki na tle swoich czasów, Warszawa 1959.
 • Świechowski T.: Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1982.
 • Świechowski Z.: Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.
 • Walicki M. (red.): Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red., t. I-II, PWN, Warszawa 1971.
 • Watkin D.: Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-84490efd-f85a-4b46-b1d8-910fa363923f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.